ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-25

Υποτροφίες Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2024-25

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

ΕπίπεδοΕξειδίκευσηΘέσειςΈναρξη υποτροφίαςΔιάρκεια υποτροφίας
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)Ενταξιακή Εκπαίδευσηδύο (2)Έναρξη ακαδ. έτους 2024-202524 διαδοχικοί μήνες
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησηςδύο (2)Έναρξη ακαδ. έτους 2024-202524 διαδοχικοί μήνες
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)Ειδική Αγωγήδύο (2)Έναρξη ακαδ. έτους 2024-202524 διαδοχικοί μήνες

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12-6-2024.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr και ειδικότερα εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi[at]iky[dot]gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.