Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Απαιτείται βαθμός τουλάχιστον οκτώ (8), σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση του/ης υποψηφίου/ας συνοδεύεται από αναλυτικώς αιτιολογημένη πρόταση του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας. Εάν σε μεταπτυχιακό τίτλο της αλλοδαπής δεν αναγράφεται αριθμητικά βαθμός, η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις αξιολογεί τον συνολικό φάκελο του/ης αιτούντος/ουσας.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συνάντηση με τον/ην προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα πριν την κατάθεση της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και εικδικότερα κατά τις περιόδους 1η-30η Σεπτεμβρίου και 1η-31η Μαρτίου. Η αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), κατατίθεται στην Κεντρική Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος (Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 2 - Υπεύθυνη: Μαρία Μητροπούλου). Τις εμπρόθεσμα κατατεθειμένες αιτήσεις εξετάζουν οι πρώτες Συνελεύσεις του Τμήματος που έπονται των καταληκτικών ημερομηνιών κατάθεσης.

Η αίτηση (φόρμα αίτησης) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

  1. φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (μη επικυρωμένη).
  2. αντίγραφο πτυχίου
  3. αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
  4. πιστοποιητικό ισοτιμίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους/ες προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού)
  5. αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  6. αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών
  7. πιστοποιητικό ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους/ες προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού)
  8. δύο (2) σφραγισμένες (σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης) συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.
  9. τυχόν πιστοποιητικά ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας - η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται και με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
10. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
11. πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (*)
12. σύντομο εισηγητικό σημείωμα του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. ο προσωρινός τίτλος της εργασίας
  2. η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης: ελληνική ή αγγλική
  3. το προσωρινό αναλυτικό σχέδιο (πλάνο) της εργασίας που περιλαμβάνει μια εισαγωγή με τα κύρια μέρη ή κεφάλαια
  4. μια σύντομη επισκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας και των υποθέσεων ή θεωριών που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και θεμελίωση της πρωτοτυπίας της εργασίας. Οι βιβλιογραφικές σημειώσεις, υποσημειώσεις και αναφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα από τα επικρατούντα συστήματα
  5. αναφορές στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί
  6. τα αναμενόμενα αποτελέσματα
  7. ένα σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έρευνας
  8. ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

  • Η ποιότητα της πρότασης είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποδοχή της αίτησης.
  • Η προηγούμενη συνάντηση με το μέλος Δ.Ε.Π. που θα επιβλέπει την εκπόνηση της διατριβής είναι απαραίτητη πριν την κατάθεση της αίτησης.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν ενεργά στα ειδικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τα Π.M.Σ. του Τμήματος.

(*) Για τη μεθοδολογία της σύνταξης της πρότασης οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.