Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 4/8/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 678/26-04-2018 (ΦΕΚ Β' 1792/21-05-2018)

(Όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Νόμου 4559/2018 - ΦΕΚ Α' 142/03-08-2018 και την εξ αυτού τροποποίηση του Νόμου 4485/2017 - ΦΕΚ Α' 114) 

Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 45 και 85 Ν.4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114),

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του Ν.3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»  (ΦΕΚ Α΄148),

4. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

5. τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

6. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

8. την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρία 4-4-2018),

9. το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 6-3-2018),

10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,

 

Αποφασίζουμε

 

την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Άρθρο 2

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017. Απαιτείται βαθμός τουλάχιστον οκτώ (8), σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση του/ης υποψηφίου/ας συνοδεύεται από αναλυτικώς αιτιολογημένη πρόταση του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας. Εάν σε μεταπτυχιακό τίτλο της αλλοδαπής δεν αναγράφεται αριθμητικά βαθμός, η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος αξιολογεί τον συνολικό φάκελο του/ης αιτούντος/ουσας.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα κατά την περίοδο 1-31 Μαρτίου και 1-30 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 4485/2017). Τις εμπρόθεσμα κατατεθειμένες αιτήσεις εξετάζουν οι πρώτες Συνελεύσεις του Τμήματος που έπονται των καταληκτικών ημερομηνιών κατάθεσης.

Σε ειδικές περιπτώσεις το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων. Η σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιοποιείται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτάται στον οικείο δικτυακό χώρο του Ιδρύματος (άρθρο 42 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συνοδευόμενη από τα παρακάτω έγγραφα:

1)         φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
2)         αντίγραφο πτυχίου
3)         αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
4)         πιστοποιητικό ισοτιμίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους/ες προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού)
5)         αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
6)         αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών
7)         αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
8)         πιστοποιητικό ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους/ες προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού)
9)         δύο (2) σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.
10)       τυχόν πιστοποιητικά ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας – η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται και με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
11)       αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
12)       πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, στην οποία περιλαμβάνονται:
12.1)    ο προσωρινός τίτλος της εργασίας
12.2)    η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης: ελληνική ή αγγλική
12.3)    το προσωρινό αναλυτικό σχέδιο (πλάνο) της εργασίας που περιλαμβάνει μια εισαγωγή με τα κύρια μέρη ή κεφάλαια
12.4)    μια σύντομη επισκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας και των υποθέσεων ή θεωριών που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και θεμελίωση της πρωτοτυπίας της εργασίας. Οι βιβλιογραφικές σημειώσεις, υποσημειώσεις και αναφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα από τα επικρατούντα συστήματα
12.5)    αναφορές στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί
12.6)    τα αναμενόμενα αποτελέσματα
12.7)    ένα σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έρευνας
12.8)    ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα
12.9)    ένα σύντομο εισηγητικό σημείωμα του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας.

Άρθρο 5

Διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ορίζει σχετική Τριμελή Επιτροπή ανά ερευνητικό αντικείμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Νόμο (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4485/2017), η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και υποβάλλει το υπόμνημά της στην πρώτη Συνέλευση που έπεται του ορισμού της.

Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας τη γνώμη του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα κάθε αίτηση. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Μετά την εγγραφή των Υποψήφιων Διδακτόρων και τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του  Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 6

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1.         Επιβλέπων/ουσα διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή/ώτριας και Επίκουρου/ης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., ή ερευνητές/ήτριες Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή ως διαφορετικά ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4485/2017).

Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί να εποπτεύει έως πέντε (5), το ανώτερο, Υποψήφιους/ες Διδάκτορες.

2.         Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να υποστηρίζει τον/ην Υποψήφιο/α Διδάκτορα καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Στην Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή/ώτριας και Επίκουρου/ης [1] από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή καθηγητές/ήτριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/ήτριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουν το ίδιο ή απολύτως συναφές ερευνητικό έργο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).

2α.       Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή του/ης ίδιου/ας του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να προβεί σε αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οικειοθελούς παραίτησης μέλους Δ.Ε.Π. από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, (β) αλλαγής θέματος της διδακτορικής διατριβής, (γ) θέματος υγείας, (δ) κακής ή αδυναμίας συνεννόησης με τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

2β.       Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας

Αν ο/η αρχικά Επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη Επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Σε κάθε περίπτωση, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη, προκειμένου να οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής βάσει του ισχύοντος σήμερα νόμου.

3.         Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων

Όσοι/ες Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες προέρχονται από προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών οι οποίοι, αμφότεροι, είναι μη συναφείς προς τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων του Διδακτορικού Προγράμματος δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, σύμφωνα με την υπόδειξη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών. Οι Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές ενημερώνουν τις Γραμματείες των Π.Μ.Σ., ώστε να συμπληρωθούν αναλόγως τα παρουσιολόγια των μαθημάτων.

4.         Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 4485/2017).

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/2017.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που αντικαταστάθηκαν, μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρα 39 και 41 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 7

Χρονική διάρκεια διδακτορικών σπουδών, δικαιώματα και υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

1.         Χρονική διάρκεια διδακτορικών σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4485/2017).

Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, πλην όμως μπορεί αυτή να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον αιτιολογημένα διαπιστωθεί κατά την εκπνοή της ότι αντικειμενικά επίκειται η ολοκλήρωση της ερευνητικής προσπάθειας του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος βάσει ειδικής εισήγησης της Τριμελούς ΣΕ.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου μέχρι δύο (2) έτη. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για αυτούς/ές.

2.         Δικαιώματα και υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

 • Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
 • Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/ις φοιτητές/ήτριες του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).
 • Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).
 • Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες κάθε έτος, από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου, υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα (έκθεση προόδου) στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σχετικά με την εξέλιξη της διδακτορικής διατριβής τους. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον/ην Επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/ης Υποψηφίου/ας (άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).
 • Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σεμινάρια Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος, στα οποία οι Υποψήφιοι/ες παρουσιάζουν μία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος την πρόοδο της έρευνάς τους.
 • Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διεξαγωγής έρευνας στην αλλοδαπή, προτείνεται αυτή να πραγματοποιείται εντός της διαδικασίας του Erasmus+.
 • Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια/ημερίδες/εργαστήρια και γενικότερα να υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος.

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. ε του Ν. 3685/2008).

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4452/2017 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου με τη σύμβαση. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8

Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής

1.         Ορισμός/αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής

Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως λ.χ. διαπίστωση σοβαρών επιστημονικών προβλημάτων στη διερεύνηση του αρχικού θέματος. Σε κάθε περίπτωση αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να ζητηθεί παρά μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και εφόσον κατατεθεί αιτιολογημένο αίτημα υπογεγραμμένο από τον/ην Επιβλέποντα/ουσα και τον/ην Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Στην περίπτωση που το θέμα της διδακτορικής διατριβής αλλάζει πλήρως, η εκπόνησή της θεωρείται ότι ξεκινάει από την αρχή.

2.         Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής

Η έκταση της διδακτορικής διατριβής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 80.000 και 100.000 λέξεων. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι γραμμένη στις γραμματοσειρές TimesNewRoman, Arial ή CenturySchoolbook. To μέγεθος της γραμματοσειράς στο κείμενο χρειάζεται να είναι 12 και το διάστιχο 1,5, ενώ το μέγεθος της γραμματοσειράς στις υποσημειώσεις να είναι 10 και το διάστιχο μονό.

Στη διδακτορική διατριβή (εσώφυλλο) είναι σκόπιμο να αναφέρεται η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπως επίσης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Επιβλέποντος/ουσας ή μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μνημονεύεται η σχετική αντικατάστασή τους στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Άρθρο 9

Κρίση διδακτορικής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί την αίτηση του/ης Υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 4485/2017).

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια σε τόπο και χρόνο που ορίζονται δεκαπέντε (15) ημέρες έως και δύο (2) μήνες μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον/ην Υποψήφιο/α Διδάκτορα, στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση που η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος ώστε να προβεί σε διορθώσεις, τότε ο/η Υποψήφιος/α έχει περιθώριο δύο (2) μηνών να καταθέσει εκ νέου τη διορθωμένη διδακτορική διατριβή και να επανέλθει με νέα αίτηση για σύσταση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και προσδιορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής της δημόσιας υποστήριξης.

Από τη στιγμή που η Συνέλευση του Τμήματος ορίσει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ φέρει την ευθύνη εγκαίρως να καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στα επτά (7) μέλη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .doc). Το cd/dvd κατατίθεται σε ξεχωριστή πλαστική ή χάρτινη θήκη, η οποία επικολλάται στο εσώφυλλο της έντυπης μορφής της διατριβής χωρίς να επικαλύπτει τα στοιχεία της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Πάνω σε αυτό πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα ο τίτλος της εργασίας και το ονοματεπώνυμο του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης, της οποίας προεδρεύει ο/η Επιβλέπων/ουσα, προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ παρουσιάζει τη διδακτορική διατριβή του/ης εντός μιας (1) ώρας. Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης και κατόπιν συζήτησης η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών (άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 4485/2017), αξιολογώντας τη διδακτορική διατριβή με τους βαθμούς Καλως, Λιαν καλωσ ή Αριστα. Σε αντίθετη περίπτωση, η διδακτορική διατριβή απορρίπτεται. Για την απόφασή της η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που η πλειοψηφία της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κρίνει ότι η διδακτορική διατριβή χρήζει διορθώσεων, ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ είναι υποχρεωμένος/η να διορθώσει το κείμενο της διατριβής του/ης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, και, μέσα σε διάστημα που ορίζεται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, να καταθέσει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή τη διδακτορική διατριβή του/ης στην τελική μορφή της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά τον έλεγχο της διατριβής, έρχεται σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής που συμμετείχαν στη διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης και αποφασίζουν για το περιεχόμενο του πρακτικού. Σε περίπτωση που ο/η Υποψήφιος/α δεν καταθέσει εγκαίρως τις διορθώσεις, η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή. Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή δεν αξιολογηθεί επιτυχώς τη δεύτερη φορά, ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ διαγράφεται από τα σχετικά μητρώα του Τμήματος.

Άρθρο 10

Αναγόρευση - καθομολόγηση Διδακτόρων

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αναγόρευση του/ης Υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος είναι η ακόλουθη:

 • αίτηση Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για αναγόρευση - καθομολόγηση
 • κατάθεση διδακτορικής διατριβής στο Ψηφιακό Αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ
 • κατάθεση διδακτορικής διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • κατάθεση διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 • κατάθεση διδακτορικής διατριβής στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (άρθρο 12 παρ. 7.α και 9 του Ν. 3149/2003).

Εφόσον ολοκληρωθούν οι ως άνω διαδικασίες, η αναγόρευση του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος είναι θέμα της επόμενης Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία θα κληθεί να παραστεί και να ορκιστεί ενώπιον του σώματος αυτής. Την ημέρα της ορκωμοσίας του/ης παραλαμβάνει τριπλότυπο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος. Για την εκτύπωση του τίτλου σε πάπυρο θα πρέπει ο/η Διδάκτωρ, σε ύστερο χρόνο, να προσέλθει στην αρμόδια Γραμματεία, να αιτηθεί σχετικά και να καταθέσει το οριζόμενο αντίτιμο.

Άρθρο 11

Πνευματικά δικαιώματα

Κάθε διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει –σε ξεχωριστή σελίδα πριν απότον πίνακα περιεχομένων– υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής, η οποία υπογράφεται από τον/ην Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, αποβλέπει πρωτίστως στην εκπαίδευση του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος και στην απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω σταδιοδρομία του/ης.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε ερευνητικές ομάδες και Επιστημονικούς/ές Υπευθύνους/ύθυνες σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

Ο/Η συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο/η δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της διατριβής του/της, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (λ.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον/η Διδάκτορα όσο και στον/ην Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/ήτρια ή και σε άλλους/ες ερευνητές/ήτριες που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της διδακτορικής διατριβής λόγω της συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν αποκλειστικά στον/ην Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους/ες ερευνητές/ήτριες. Για τα θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας.

Άρθρο 12

Διαγραφή Υποψήφιων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψήφιου/ας Διδάκτορος, εάν:

 • δεν ανανεώσει την ετήσια εγγραφή του/ης,
 • η πρόοδός του/ης κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη,
 • έχει αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
 • δεν υποβάλλει ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την εξέλιξη της διδακτορικής διατριβής του/ης,
 • δεν συνεχίσει κανονικά τις ακαδημαϊκές του/ης υποχρεώσεις μετά το πέρας της αναστολής φοίτησής του/ης,
 • υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
 • έχει παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα,
 • αυτοδίκαια, κατόπιν αίτησής του/ης.

Σε περίπτωση που Υποψήφιος/α Διδάκτωρ υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), προβλέπεται επιβολή κυρώσεων για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, αφού πρωτίστως κληθεί ο/η Υποψήφιος/α σε απολογία.

Άρθρο 13

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4485/2017.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί/ές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη της ισχύος του, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 41 του Νόμου (άρθρο 85 παρ. 5 του Ν. 4485/2017). [2]

Κατ’ εξαίρεση, ορίζεται για τους/ις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία μια περίοδος τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας αυτοί/ές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει και υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα διαγράφονται από το μητρώο Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος [3] .

Όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ήδη εποπτεύουν περισσότερες από πέντε (5) διδακτορικές διατριβές, αναλαμβάνουν νέες διατριβές ως Επιβλέποντες/ουσες, μόνον αφού μειωθεί ο αριθμός των Υποψήφιων Διδακτόρων τόσο, ώστε οι υπό την επίβλεψή τους διατριβές να είναι λιγότερες από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού αριθμό.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

 

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

 


[1] Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 διαγράφηκαν οι λέξεις «Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου» με το άρθρο 17 παρ.β του Ν.4559/2018 - ΦΕΚ142/Α/3-8-2018.

[2] Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν.4485/17 (Α΄114) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4559/2018 (Α’ 142): «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

[3] Αυτή η διάταξη να ενταχθεί με απόφαση Συνέλευσης στον παλιό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.