Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ: 2018-2023

ενημέρωση: 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

A. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1.  Αθανασοπούλου Εκάβη, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Φακιολάς Ευστάθιος Τ. (επιμ.) Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδας: Επιλογές και Προσδοκίες στον 21ο αιώνα, Πρόλογος, Χρήστος Ροζάκης, Αθήνα: Παπαζήσης, 2021.
 2.  Γιαννακούρου, Γεωργία, Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2019.
 3.  Δούση, Εμμανουέλα, Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Κλιματικής Αλλαγής, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.
 4.  Κατσίκας, Δημήτρης, Παγκοσμιοποίηση, Κρίση, Μεταρρύθμιση: Μια διερεύνηση της εξέλιξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2019.
 5.  Κατσίκας, Δημήτρης (επιμ.), Διαθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης (2010-2014) Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής, Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδας και ΕΛΙΑΜΕΠ, 2018.
 6.  Κόντης, Αντώνιος, Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Μετανάστευσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 2021.
 7.  Λαμπροπούλου, Μαντώ, Ζητήματα Αναδιοργάνωσης της Γραφειοκρατίας. Η λειτουργική Αποκέντρωση στην Δημόσια Διοίκηση Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2020.
 8.  [Λέκκας, Παντελής (επιμ.)] Μάικλ Όουξοτ, Διαλέξεις για την ιστορία της πολιτικής σκέψης, Μετάφραση & Επίμετρο Π. Λέκκας, Αθήνα: Τόπος, 2020.
 9.  Λιαλιούτη, Ζηνοβία, Ο ‘άλλος’ Ψυχρός Πόλεμος. Η αμερικανική πολιτιστική διπλωματία στην Ελλάδα 1953-1973, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2019.
 10.  Μεταξάς, Αντώνης, Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.
 11.  Μολύβας, Γρηγόρης, Αξιοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αθήνα: Πόλις, 2018.
 12.  Σπανού, Καλλιόπη, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Κουλτούρα, Ιστορία, Δημοκρατία. Τιμητικός Τόμος για τον Νικηφόρου Διαμαντούρο, Αθήνα: Παπαδόπουλος 2018.
 13.  Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης, Π. Τσάκωνας (επιμ.), Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2019.
 14.  Ντόκος, Θάνος - Τσάκωνας, Παναγιώτης, Ο Δρόμος Είναι τα Βήματά μας. Οδικός Χάρτης Εθνικής Ασφάλειας για την Ελλάδα του Μέλλοντος, 2η έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2021.
 15.  Τσάκωνας, Παναγιώτης (επιμ.), Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2021.
 16.  Τσάκωνας, Παναγιώτης (επιμ.), Η Στρατηγική του Ελσίνκι, 20+1 Χρόνια Μετά, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2021.
 17.  Τσινισιζέλης, Μιχάλης Ι., Ο λόγος της κυριαρχίας. Διανοητικό κεκτημένο, θεωρία της ομοσπονδίας και αντιστίξεις στην σημερινή Ευρώπη, Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. 2020.
 18.  Χατζησταύρου, Φιλίππα, Ανταγωνισμός συμφερόντων στην πολιτική. Στρατηγικές ιδιωτικής επιρροής, lobbying και δημόσιο συμφέρον, Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. 2021.
 19.  Χατζησταύρου, Φιλίππα, Ποιος Κυβερνά την Ευρώπη; Οι δομές εξουσίας μετά την οικονομική κρίση, Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. 2019.
 20.  Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, 2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.
 21.  Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος, Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου Νοσοκομείου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.
 22.  Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., Πολιτική: μια εννοιογράφηση, 2η έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2019.
 23.  Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., Πολιτειολογία των ενώσεων, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2020.

B. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

 1.  Boisson de Chazournes, L, E. Doussis, G. Andreone, A. Zervaki, (επιμ.), Enjeux et perspectives: Droit international, Droit de la mer, Droit de l’homme. Μélanges en l’honneur de la professeure Haritini Dipla, Παρίσι: Pedone, 2020.
 2.  Chryssochoou, Dimitris N., Christos V. Gortsos, Vassilis G. Hatzopoulos, Argyris G. Passas (επιμ.), European Governance in Times of Uncertainty/Gouvernance Européenne en temps incertains, Liber Amicorum Constantine Α. Stephanou, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021.
 3.  Featherstone, Kevin and Dimitri A. Sotiropoulos (επιμ.), The Oxford Handbook of Modern Greek Politics, Οξφόρδη: Oxford University Press, 2018.
 4.  Katsikas, Dimitris (επιμ.), Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis: Framing the Role of the European Union, Germany and National Governments (Routledge Advances in European Politics, Άμπινγτον και Νέα Υόρκη: Routledge, 2020.
 5.  Katsikas, Dimitris, D. Sotiropoulos and M. Zafiropoulou, (επιμ.), Socioeconomic Fragmentation and Exclusion in Greece under the Crisis, Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
 6.  Manasse, P. and D. Katsikas (επιμ.), Economic Crisis and Structural Reforms in Southern Europe’: Policy Lessons, Αμπιγκτον και Νέα Υόρκη: Routledge 2018.
 7.  Metaxas, Antonis, Financing the Energy Transition. Status and Future Challenges, Eurasia Publications, 2020.
 8.  Mohr, Jochen & A. Metaxas, (επιμ.), Energy Arbitration and Judicial Dispute Settlement. Proceedings of the Fourth Athens Conference on Energy Law, PETER LANG, 2020.
 9.  Panagiotopoulos, Panayis & Dimitris P. Sotiropoulos (επιμ.), Political and Cultural Aspects of Greek Exoticism, Tσαμ: Palgrave Macmillan, 2020.
 10.  Bosco, Anna, Verney, S., (επιμ.) The Politics of Polarisation: Conflictual Competition in Italy, Spain and Greece, Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Routledge, 2022.
 11.  Verney, Susannah, A. Bosco, S. Aydin-Duzgit (επιμ.), The AKP Since Gezi Park: Moving to Regime Change in Turkey, Άμπινγτον και Νέα Υόρκη: Routledge, 2019.