Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές/τήτριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν προαιρετικά ΠΤΧ αυξημένων απαιτήσεων ως προς την έκταση (περίπου 10.000 λέξεις) και την ποιότητα. Η ΠΤΧ θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το πρότυπο μιας επιστημονικής εργασίας.

Προϋποθέσεις για την ανάληψη ΠΤΧ:
 1. O φοιτητής/τήτρια μπορεί να δηλώσει ΠΤΧ στο 8ο , 9ο και  10ο εξάμηνο.
 2. Η  ΠΤΧ δηλώνεται υποχρεωτικά στο «my-studies», μετά από συνεννόηση και έγκριση του επιβλέποντος. Την επίβλεψη των ΠΤΧ αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες του Τμήματος. Η κατεύθυνση σπουδών των φοιτητών/τριών που εκπονούν ΠΤΧ δεν δεσμεύει την επιλογή του επιβλέποντος.
 3. Η ΠΤΧ δηλώνεται ΜΟΝΟ 1 φορά.
  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η ΠΤΧ έχει δηλωθεί στο 9ο εξάμηνο και έχει δοθεί παράταση. Τότε, η ΠΤΧ πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά ΚΑΙ στο 10ο  εξάμηνο. Παράταση κατάθεσης της ΠΤΧ λαμβάνεται κατ’ εξαίρεση και με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος για μία ακόμη εξεταστική. Στην περίπτωση που η ΠΤΧ έχει δηλωθεί στο 8ο ή στο 10οεξάμηνο μπορεί να παραταθεί έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου χωρίς εκ νέου δήλωση.

Ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης ισχύουν τα εξής:

 • ο φοιτητής/τήτρια που βρίσκεται στο 8οεξάμηνο, δεν έχει περιορισμό οφειλόμενων μαθημάτων.
 • ο φοιτητής/τήτρια που βρίσκεται στο 9ο  ή στο 10ο  εξάμηνο, πρέπει να οφείλει τουλάχιστον 1 έως και 8 μαθήματα.
Προϋποθέσεις καταχώρησης βαθμού της Πτυχιακής Εργασίας:

Α. Οι επιβλέποντες/ουσες οφείλουν:

 1. να ορίσουν και να ενημερώσουν τους φοιτητές/τριες σχετικά με την ημερομηνία που θα να τους παραδώσουν την ΠΤΧ.
 2. να καταθέσουν τον βαθμό της ΠΤΧ στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης όλων των βαθμολογιών της εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί έως τότε ο βαθμός, ο φοιτητής/τρια ανακηρύσσεται αυτόματα πτυχιούχος χωρίς βαθμό διπλωματικής εργασίας.
 3. να ενημερώσουν τους φοιτητές/τριες για το βαθμό που έλαβαν.

Β. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν:

 1. μετά την ενημέρωση για τη βαθμολογία τους από τον/την επιβλέπων/ουσα, να διεκπεραιώσουν απευθείας τις διαδικασίες στην πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» και να στείλουν την επιβεβαίωση με την ολοκλήρωση της διαδικασίας με e-mail στο secr@pspa.uoa.gr, προκειμένου να περαστεί o βαθμός της ΠΤΧ στο σύστημα από τη Γραμματεία και στη συνέχεια να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι του Τμήματος. (βλ. παρακάτω).
 2. να ενημερώσουν άμεσα με e-mail τη Γραμματεία σε περίπτωση που:
  α. τους χορηγηθεί από τον/την επιβλέποντα/ουσα παράταση κατάθεσης της Πτυχιακής τους Εργασίας για την επόμενη εξεταστική περίοδο.
  β. αποφασίσουν να ακυρώσουν την Πτυχιακή τους Εργασία, θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη.

 

Καταχώρηση πτυχιακών εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου

 Ιδρυματικό Αποθετήριο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Κ.Π.Α. "Πέργαμος"

 Διαδικασία καταχώρησης -  Φόρμα Βεβαίωσης καταχώρησης εργασίας.