Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές/τήτριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν προαιρετικά ΠΤΧ αυξημένων απαιτήσεων ως προς την έκταση (περίπου 10.000 λέξεις) και την ποιότητα. Η ΠΤΧ θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το πρότυπο μιας επιστημονικής εργασίας.

Προϋποθέσεις για την ανάληψη ΠΤΧ:
  1. O φοιτητής/τήτρια μπορεί να δηλώσει ΠΤΧ στο 8ο , 9ο και  10ο εξάμηνο.
  2. Η  ΠΤΧ δηλώνεται υποχρεωτικά στο «my-studies», μετά από συνεννόηση και έγκριση του επιβλέποντος. Την επίβλεψη των ΠΤΧ αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες του Τμήματος. Η κατεύθυνση σπουδών των φοιτητών/τριών που εκπονούν ΠΤΧ δεν δεσμεύει την επιλογή του επιβλέποντος.
  3. Η ΠΤΧ δηλώνεται ΜΟΝΟ 1 φορά.
    Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η ΠΤΧ έχει δηλωθεί στο 9ο εξάμηνο και έχει δοθεί παράταση. Τότε, η ΠΤΧ πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά ΚΑΙ στο 10ο  εξάμηνο. Παράταση κατάθεσης της ΠΤΧ λαμβάνεται κατ’ εξαίρεση και με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος για μία ακόμη εξεταστική. Στην περίπτωση που η ΠΤΧ έχει δηλωθεί στο 8ο ή στο 10οεξάμηνο μπορεί να παραταθεί έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου χωρίς εκ νέου δήλωση.

Ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης ισχύουν τα εξής:

  • ο φοιτητής/τήτρια που βρίσκεται στο 8οεξάμηνο, δεν έχει περιορισμό οφειλόμενων μαθημάτων.
  • ο φοιτητής/τήτρια που βρίσκεται στο 9ο  ή στο 10ο  εξάμηνο, πρέπει να οφείλει τουλάχιστον 1 έως και 8 μαθήματα.
Προϋποθέσεις παράδοσης πτυχιακής:
  1. Η παράδοση της ΠΤΧ στον επιβλέποντα γίνεται την ίδια ημέρα που εξετάζεται το τελευταίο οφειλόμενο μάθημα του φοιτητή/τήτριας.
  2. Ο επιβλέπων παραδίδει την βαθμολογία της ΠΤΧ στην Γραμματεία έως και την προθεσμία παράδοσης των βαθμολογιών της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί έως τότε ο βαθμός, ο φοιτητής/τήτρια ανακηρύσσεται αυτόματα πτυχιούχος χωρίς βαθμό διπλωματικής.

Μετά την βαθμολόγηση της πτυχιακής, ο φοιτητής/τήτρια οφείλει να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες με την πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», προκειμένου να περαστεί o βαθμός του/της (βλ. παρακάτω).

 

Καταχώρηση πτυχιακών εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου

 Ιδρυματικό Αποθετήριο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Κ.Π.Α. "Πέργαμος"

 Διαδικασία καταχώρησης -  Φόρμα Βεβαίωσης καταχώρησης εργασίας.