ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο συνέδριο "Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και Εξωτερική Πολιτική  50 Χρόνια Μετά"

Κατά τη διάρκεια των 50 ετών της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας, η χώρα βίωσε έναν κυκεώνα αλλαγών και ανακατατάξεων στην πορεία της στο διεθνές περιβάλλον. Από το τραύμα της Εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο, στο θαύμα της εισόδου στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Από τη Βαλκανική μοναξιά στο Ψυχροπολεμικό πεδίο της Ν.Α Ευρώπης στην Συμφωνία των Πρεσπών και στον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας ως προς την είσοδο των κρατών της περιοχής στο περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Από το «Βυθίστε το Χώρα» και τα Ίμια στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής που πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και σήμερα δημιουργεί τις προϋποθέσειςεπίλυσης της μακροχρόνιας ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης με όρους ορθολογικού ρεαλισμού. Από την θριαμβευτική είσοδο στην ΟΝΕ στο τραύμα της δεκαετούς δημοσιονομικής προσαρμογής.  

Σε αυτόν τον μισό αιώνα πυκνού χρόνου η ελληνική εξωτερική πολιτική διένυσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πορεία πότε ανταποκρινόμενη με οξυδέρκεια, επάρκεια και αποτελεσματικότητα και πότε επιλέγοντας καθυστερημένες και ανεπαρκείς στάσεις απέναντι στις σημαντικές συστημικές αλλαγές που βίωσε το διεθνές σύστημα. Η ενδελεχής μελέτη και αποτίμηση της πορείας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, των επιτευγμάτων και ελλειμμάτων που την χαρακτηρίζουν αλλά και των προοπτικών για τη χώρα τα επόμενα 50 χρόνια αποτελούν κεντρικό στόχο του Συνεδρίου με τίτλο: «Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και Εξωτερική Πολιτική. 50 Χρόνια Μετά»  

Το Συνέδριο, αμιγώς ακαδημαϊκό, θα αποτελείται από δύο ειδικότερες δράσεις οι οποίες θα αφορούν στη διοργάνωση (α) Διημερίδας στην Αθήνα, το Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024 με τίτλο «Μισός Αιώνας Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: Προκλήσεις και Προοπτικές» και (β) Στρογγυλής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Οκτωβρίου με τίτλο «Συζητώντας για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική του Μέλλοντος». Η επίσημη γλώσσα και των δύο δράσεων του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

Την διοργάνωση της Διημερίδας και της Στρογγυλής Τράπεζας αναλαμβάνουν τα ακόλουθα Πανεπιστημιακά Τμήματα: 

 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 • Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών  Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο  
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Την προετοιμασία και τον συντονισμό των δράσεων του Συνεδρίου αναλαμβάνει Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται  από τους παρακάτω εκπροσώπους των συμμετεχόντων Τμημάτων.  

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής 

 • Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Σπυρίδων Λίτσας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 • Μαριλένα Κοππά, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών  Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο  
 • Φωτεινή Ασδεράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 • Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι η έκδοση συλλογικών τόμων σε συνεργασία με επιφανείς εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα περιλαμβάνουν τις καταλληλότερες εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την πρότασή τους στην ηλεκτρονική φόρμα ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και Εξωτερική Πολιτική 50 Χρόνια Μετά  στην οποία περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, προτεινόμενος τίτλος της εισήγησης καθώς και περίληψη (abstract) έκτασης έως 250 λέξεις. Σημειώνεται ότι οι υποβληθείσες προτάσεις θα περάσουν από «τυφλή αξιολόγηση» (blindreview) από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς κριτές.

Τα προτεινόμενα θέματα πρέπει να εμπίπτουν στις εξής ευρείες ενότητες: 

 • Ελλάδα και Τουρκία 
 • Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 • Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες 
 • Ελλάδα και Κίνα
 • Ελλάδα και Ρωσία
 • Ελλάδα και Υπόλοιπος Κόσμος
 • Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
 • Η Ελλάδα στους πολυμερείς οργανισμούς 
 • Μέσα Άσκησης της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 
 • Εσωτερικό Περιβάλλον και Διαμόρφωση της Εξωτερικής Πολιτικής 
 • Ελλάδα και οι Προκλήσεις του Αύριο 

Σημαντικές  ημερομηνίες

 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Από 22 Απριλίουέως 22 Ιουνίου 2024 
  • Γνωστοποίηση έγκρισης των υποβληθέντων εισηγήσεων: έως 10 Ιουλίου 2024