ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων διαδικασίας επιλογής για 10 θέσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων

Σε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατάθεση αιτήσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στη Βουλή των Ελλήνων, που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔΔ, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται βάσει α) του μέσου όρου βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι (συντελεστής 50%) και β) τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει αναλογικά με το εξάμηνο φοίτησης (συντελεστής 50%). Όποιος εκ των 10 πρώτων δεν αποδεχθεί τη θέση του, η θέση αναπληρώνεται από το πρώτο επιλαχόντα.

Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής καθορίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων η οποία θα ενημερώσει απευθείας τους επιλεγέντες. Η απορρόφηση των ασκούμενων θα γίνει σταδιακά βάσει της σειράς κατάταξης και αναλόγως τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων στις οποίες θα ενταχθούν οι ασκούμενοι. Η άσκηση αφορά περίοδο έξι μηνών με πλήρες ωράριο και περιλαμβάνει αμοιβή που καταβάλλεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής ο ασκούμενος φοιτητής θα πρέπει να οφείλει τουλάχιστον ένα μάθημα για τη λήψη πτυχίου.

Υποβλήθηκαν 38 αιτήσεις. Ακολουθεί ο  οριστικός πίνακας κατάταξης. Επιλέγονται οι 10 πρώτοι στην κατάταξη. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει περισσότερους από 10 φοιτητές εφόσον προκύψουν επιπλέον διαθέσιμες θέσεις στο μέλλον. Σε μία τέτοια περίπτωση θα καλέσει για πρακτική άσκηση τους τους επιλαχόντες με σειρά κατάταξης.

 

Σχετικά με τον πίνακα: Στη 2η στήλη αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου φοιτητή, στη 3η στήλη ο μέσος όρος βαθμολογίας εκφρασμένο σε ποσοστό (1ο κριτήριο). Στην 4η το ποσοστό επιτυχίας μαθημάτων του φοιτητή αναλογικά με το εξάμηνο φοίτησης (2ο κριτήριο), και στην 5η στήλη αναγράφεται ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας μαθημάτων και του μ.ο. βαθμολογίας που έχει αναχθεί σε ποσοστό. Οι υποψήφιοι που αναγράφονται σε μπλε φόντο επιλέγονται για πρακτική στη Βουλή των Ελλήνων, οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες με σειρά κατάταξης.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

% ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

1342202000148

90,9

100,00

95,45

2

1342202100161

82,8

100,00

91,40

3

1342202000216

86,6

94,29

90,44

4

1342202000133

78,5

100,00

89,25

5

1342202100052

75,2

100,00

87,60

6

1342202000075

76,5

97,14

86,82

7

1342202000134

77,9

94,29

86,09

8

1342202000154

72,0

100,00

86,00

9

1342202000191

74,2

97,14

85,67

10

1342202100289

70,8

100,00

85,40

11

1342202100034

69,2

100,00

84,60

12

1342202000282

71,8

97,14

84,47

13

1342202000078

73,9

94,29

84,09

14

1342202100264

60,0

88,00

84,00

15

1342202200161

65,3

100,00

82,65

16

1342201900178

77,7

87,50

82,60

17

1342202000029

65,0

100,00

82,50

18

1342201900057

65,0

97,14

81,07

19

1342202100070

73,6

88,00

80,80

20

1342201900106

74,1

87,50

80,80

21

1342202200028

64,3

93,33

78,82

22

1342202200109

68,5

86,67

77,58

23

1342202000169

66,0

88,57

77,29

24

1342201900284

63,4

90,00

76,70

25

1342202100269

65,0

88,00

76,50

26

1322022100145

60,4

92,00

76,20

27

1342202100050

68,1

84,00

76,05

28

1342202000051

88,6

62,86

75,73

29

1342202200153

64,6

86,67

75,63

30

1342202100012

67,1

84,00

75,55

31

1342202100219

72,1

76,00

74,05

32

1342202000027

70,4

77,14

73,77

33

1342201900161

72,0

72,50

72,25

34

1342201900205

62,3

77,50

69,90

35

1342202200055

60,0

73,33

66,67

36

1342202100011

69,3

60,00

64,65

37

1342202100154

63,0

60,00

61,50

38

1342202200284

56,0

66,67

61,33