ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ορκωμοσία Πτυχιούχων περιόδου Ιουνίου 2024

(Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες)

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τελετή Ορκωμοσίας οφείλουν να υποβάλλουν σχετική Αίτηση  μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι Αιτήσεις Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο από την Τετάρτη 11/09/2024 μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2024

 

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με e-mail στο: jnanou@uoa.gr, με θέμα: “ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ”. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τα προσωπικά e-mail των φοιτητών.

** Στη συνέχεια, μόλις παραλάβουμε την αίτησή σας, θα σας αποστείλουμε ενημερωτικό e-mail που θα επιβεβαιώνει τη λήψη του μηνύματός σας. Σε περίπτωση που δεν θα λάβετε την επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματός σας εντός 5 εργάσιμων ημερών, τότε μόνο θα επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει, η Γραμματεία θα επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

 • Υπογεγραμμένη Αίτηση Ορκωμοσίας (πατήστε εδώ)
 • Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής/Στρατιωτικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς (αρκεί και φωτογραφία από κινητό)  
 • Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ:

 • Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία

Όσοι διέμεναν στη Φοιτητική Εστία οφείλουν να καταθέσουν Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Φ.Ε.Π.Α. ότι έχει εκκενωθεί το δωμάτιο διαμονής.

 • Υπογεγραμμένη Αίτηση Εξαίρεσης Καθομολόγησης (πατήστε εδώ)

Η Αίτηση Εξαίρεσης Καθομολόγησης συνοδεύεται απαραίτητα με το ανάλογο δικαιολογητικό και αφορά μόνο, όσους αδυνατούν να παρευρεθούν στην Τελετή Ορκωμοσίας για σοβαρούς λόγους (π.χ για λόγους υγείας, διαμένουν εκτός Αθηνών, εργάζονται κλπ). Με αυτό τον τρόπο απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή του πτυχίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία της ορκωμοσίας είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος (κατόπιν ραντεβού) είτε με ταχυμεταφορά με δική τους δαπάνη είτε ηλεκτρονικά με την επισύναψη της ταυτότητάς τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πτυχιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας αλλά στην συνέχεια, ανεξαρτήτως λόγων, δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην επερχόμενη τελετή αλλά σε κάποια από τις μελλοντικές, ενημερώνουν την Γραμματεία εγκαίρως (πριν την ημερομηνία της τελετής), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο jnanou@uoa.gr

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΠΣ)

Πριν από την ορκωμοσία, εάν κάποιος επιθυμεί να καταθέσει ΒΠΣ σε κάποια υπηρεσία προκειμένου να αποδείξει ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της, υποβάλλει αίτημα έως και 2 ημέρες πριν την Τελετή, αναφέροντας μας πού θα χρησιμοποιηθεί η ΒΠΣ.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με e-mail στο: secr@pspa.uoa.gr, με θέμα: “ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ”

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Υπογεγραμμένη Αίτηση Περάτωσης Σπουδών (πατήστε εδώ)
 • Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής/Στρατιωτικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή φοιτητική ταυτότητα (αρκεί και φωτογραφία από κινητό)
 • Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της φοιτητικής εστίας (ΦΕΠΑ) ότι έχει εκκενωθεί το δωμάτιο που διαμένει: ΜΟΝΟ για όσους διαμένουν στην ΦΕΠΑ.

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επειδή τον Αύγουστο η Γραμματεία θα υπολειτουργεί λόγω των αδειών του Διοικητικού Προσωπικού και ενδεχομένως να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα τα αιτήματα των φοιτητών, παρακαλείστε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας για την ΒΠΣ το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30.07.2024.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Η ΒΠΣ δεν είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση!!! Την χρειάζονται μόνο οι φοιτητές/τριες που θέλουν π.χ. να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε μεταπτυχιακό, εξέλιξη στην εργασία τους κτλ.
 2. Σε περίπτωση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να έχει καταχωριστεί ο βαθμός της στο my-studies, πριν την υποβολή αίτησης για ΒΠΣ, και, σε περίπτωση πρακτικής άσκησης, να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
 3. Οι ανακηρυγμένοι πτυχιούχοι και οι λαμβάνοντες ΒΠΣ δεν μπορούν πια να χρησιμοποιούν την φοιτητική τους ταυτότητα/πάσο. 

Σχετικά με την ημερομηνία της Τελετής Ορκωμοσίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, για την οποία θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ενημερώσεις που αφορούν στην ορκωμοσία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και παρακαλείστε θερμά να μην επικοινωνείτε ατομικά με την Γραμματεία.

08.07.2024

Από τη Γραμματεία