ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΔ

Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος ΠΕΔΔ

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο