Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Το Τμήμα

Αντικείμενο και διάρθρωση του Τμήματος

Έγγραφο του Adobe Reader Οδηγός Σπουδών Τμήματος ακαδ. έτους 2018-19 (2η έκδοση - 05/11/2018)

 

Σύμφωνα με τον Νόμο εφαρμόζονται οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης  του Τμήματος. Προς τούτο έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί ειδική επιτροπή αξιολόγησης προεδρευόμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος.