Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Το Τμήμα

Αντικείμενο και διάρθρωση του Τμήματος

Έγγραφο του Adobe Reader Οδηγός Σπουδών Τμήματος ακαδ. έτους 2018-19 (4η έκδοση - 21/01/2019)

 

Σύμφωνα με τον Νόμο εφαρμόζονται οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης  του Τμήματος. Προς τούτο έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί ειδική επιτροπή αξιολόγησης προεδρευόμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος.