Νέα

Περισσότερα »


Προτάσεις

Περισσότερα »

 

Καλωσήρθατε

στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών


Π.M.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 11 - 27 Απριλίου & 12 - 19 Μαΐου 2016

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 20 Απριλίου - 10 Ιουνίου 2016

Π.M.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 1 Φεβρουαρίου - 17 Ιουνίου 2016

Π.M.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 9 Μαΐου - 8 Ιουλίου 2016

 

         

 

Οι σύν-δεσμοι του Τμήματος

Εξωτερική Σύνδεση Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος σε Ασκήσεις Προσομοίωσης Διεθνών Οργανισμών
(Σχετικό ιστολόγιο για την συμμετοχή στις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων οργάνων διεθνών οργανισμών, γνωστές ως "MUN" - Model United Nations)

Εξωτερική Σύνδεση Πύλη Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών
(Θεματική πύλη πληροφόρησης για την ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες)

-- Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) Πανεπιστημίου Αθηνών
(Παροχή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

 


Π.M.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική


Π.M.Σ. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές


Π.M.Σ. Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία


Π.M.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Π.M.Σ. Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (διατμηματικό)

(οργανωνόμενη απ' το Τμήμα Κατεύθυνση
Διαχείρισης Πόρων Οργανισμών Υγείας)

 

-- Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.)
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης
Εξωτερική Σύνδεση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Εξωτερική Σύνδεση Δίκτυο Αποφοίτων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
(Το επίσημο δίκτυο αποφοίτων του Τμήματος στην πύλη "Alumni" του Πανεπιστημίου)