Νέα

Περισσότερα »


Προτάσεις

Περισσότερα »

 

Καλωσήρθατε

στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών


 

         

 

Οι σύν-δεσμοι του Τμήματος

Εξωτερική Σύνδεση Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος σε Ασκήσεις Προσομοίωσης Διεθνών Οργανισμών
(Σχετικό ιστολόγιο για την συμμετοχή στις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων οργάνων διεθνών οργανισμών, γνωστές ως "MUN" - Model United Nations)

Εξωτερική Σύνδεση Πύλη Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών
(Θεματική πύλη πληροφόρησης για την ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες)

-- Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) Πανεπιστημίου Αθηνών
(Παροχή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Εξωτερική Σύνδεση Π.M.Σ. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Εξωτερική Σύνδεση Π.M.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
Εξωτερική Σύνδεση Π.M.Σ. Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
Εξωτερική Σύνδεση Π.M.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Εξωτερική Σύνδεση Π.M.Σ. Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (Διατμηματικό)
(οργανωνόμενη απ' το Τμήμα Κατεύθυνση Διαχείρισης Πόρων Οργανισμών Υγείας)

-- Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.)
Εξωτερική Σύνδεση Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης
Εξωτερική Σύνδεση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
Εξωτερική Σύνδεση Euro-Mediterranean Observatory
Εξωτερική Σύνδεση Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (Π.ΕΝ.Ε.Δ.) - 2003