Νέα

Περισσότερα »


Προτάσεις

Περισσότερα »

 

Καλωσήρθατε

στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών


Π.M.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 11 - 27 Απριλίου & 12 - 19 Μαΐου 2016

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 20 Απριλίου - 10 Ιουνίου 2016

Π.M.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 1 Φεβρουαρίου - 17 Ιουνίου 2016

Π.M.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 9 Μαΐου - 8 Ιουλίου 2016

Π.M.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: έως 10 Ιουλίου 2016

 

         

 

Οι σύν-δεσμοι του Τμήματος


Π.M.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική


Π.M.Σ. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές


Π.M.Σ. Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία


Π.M.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Π.M.Σ. Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (διατμηματικό)

(οργανωνόμενη απ' το Τμήμα Κατεύθυνση
Διαχείρισης Πόρων Οργανισμών Υγείας)

Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) Πανεπιστημίου Αθηνών Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

 

Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος σε εκπαιδευτικές Προσομοιώσεις Συνεδριάσεων Οργάνων Διεθνών Οργανισμών
Δίκτυο Αποφοίτων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης