ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2023-2024

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εαρινού εξαμήνου α.ε. 2023-2024

Το σύστημα στο οποίο πρόκειται να εισέλθετε συμβάλλει στην αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και των διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι προαιρετική.

Δικαίωμα στην αξιολόγηση έχουν μόνο οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το κάθε μάθημα στο my studies.

Για την είσοδο στο σύστημα οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν τα username και password που χρησιμοποιούν στο my-studies. Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία του Τμήματος.

Πρόσβαση στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές/ριες που το έχουν δηλώσει στο my-studies.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Επιλέγετε μια απάντηση ανά ερώτηση. Στην ερώτηση 12 γράφετε σύντομα σχόλια ή/και παρατηρήσεις.

Αξιοποιήστε τις ερωτήσεις για να καταγράψετε τα σχόλιά σας. Η συμβολή σας είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των μαθημάτων και τη συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια με τις απαντήσεις που έδωσε. Με κανένα τρόπο ο διδάσκων/διδάσκουσά σας, ή οποιοσδήποτε άλλος/άλλη, δεν μπορεί να δει τις απαντήσεις σας, ούτε ποιοι απάντησαν, αλλά μόνο τη συνολική βαθμολογία του/της (μέσοι όροι απαντήσεων).

Χρονική περίοδος αξιολόγησης: 10/06/2024 - 25/06/2024

Επιλέξτε το μάθημα προς αξιολόγηση σε αυτό το link.

Η αξιολόγηση είναι επίσης προσβάσιμη μέσω της mobile εφαρμογής (Android ή iOS) - Uniway