ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-25

Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική - Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδ. έτος 2024-25

Βρείτε την σχετική προκήρυξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος.