ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 42521 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος 42521 - Διοικητική Επιστήμη

Οι παραδόσεις του μαθήματος Διοικητική Επιστήμη (Δ’ Εξάμηνο, επιλογή κορμού) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 14 Μαρτίου, 3 μμ.