ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΠΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (ΒΠΣ) περιόδου Ιουνίου 2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές-τριες που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024 και επιθυμούν να καταθέσουν ΒΠΣ σε κάποια υπηρεσία ή σε κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους,

Να υποβάλλουν το αίτημά τους το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30.07.2024

Διότι η Γραμματεία τον Αύγουστο θα υπολειτουργεί λόγω των αδειών του Διοικητικού Προσωπικού και ενδεχομένως να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα τα αιτήματα των φοιτητών.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με e-mail στο: secr@pspa.uoa.gr, με θέμα: “ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ”

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Η ΒΠΣ δεν είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση!!! Την χρειάζονται μόνο οι φοιτητές/τριες που θέλουν π.χ. να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε μεταπτυχιακό, εξέλιξη στην εργασία τους κτλ.
  2. Σε περίπτωση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να έχει καταχωριστεί ο βαθμός της στο my-studies, πριν την υποβολή αίτησης για ΒΠΣ, και, σε περίπτωση πρακτικής άσκησης, να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
  3. Οι ανακηρυγμένοι πτυχιούχοι και οι λαμβάνοντες ΒΠΣ δεν μπορούν πια να χρησιμοποιούν την φοιτητική τους ταυτότητα/πάσο. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Υπογεγραμμένη Αίτηση Περάτωσης Σπουδών (πατήστε εδώ)
  • Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής/Στρατιωτικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή φοιτητική ταυτότητα (αρκεί και φωτογραφία από κινητό)
  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της φοιτητικής εστίας (ΦΕΠΑ) ότι έχει εκκενωθεί το δωμάτιο που διαμένει: ΜΟΝΟ για όσους διαμένουν στην ΦΕΠΑ.

08.07.2024

Από τη Γραμματεία