Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης » Υπηρεσίες προς τους χρήστες

Υπηρεσίες προς τους χρήστες

Κατάλογοι, οδηγοί, ανακοινώσεις

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών το Κέντρο έχει υλοποιήσει οδηγούς και καταλόγους τόσο για τη Συλλογή του όσο και για επιμέρους θέματα. Πρόκειται για τους εξής τίτλους:

  • ΚΕΤ: συνοπτικός οδηγός
  • ΚΕΤ: αναλυτικός οδηγός
  • Οδηγός ΚΕΤ στα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης
  • Οδηγός για τις στατιστικές εκδόσεις EUROSTAT
  • Οδηγός για την κοινοτική νομολογία
  • Θέματα άμεσου ενδιαφέροντος αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, όπως παραλαβή νέων εκδόσεων, προκηρύξεις διαγωνισμών, νέες ιστοσελίδες, κλπ.

Αρχείο αμέσου ενημερώσεως

Συστηματικά καταγράφονται οι ερωτήσεις των χρηστών του Κέντρου καθώς και οι χρησιμοποιηθείσες πηγές πληροφόρησης με στόχο αφενός τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και αφετέρου την υλοποίηση έντυπου αρχείου αμέσου ενημερώσεως και αντίστοιχης βάσης δεδομένων, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.