Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης » Υλικό Συλλογής » Μονογραφίες και Φυλλάδια

Μονογραφίες και Φυλλάδια

Καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

1. Θεσμικά θέματα
2. Τελωνειακή ένωση και εμπόριο
3. Γεωργία, δασοκομία, αλιεία
4. Απασχόληση και εργασία
5. Κοινωνικά θέματα
6. Δίκαιο και νομικά θέματα
7. Μεταφορές
8. Ανταγωνισμός και επιχείρηση
9. Δημοσιονομικά
10. Οικονομικά θέματα - κατανάλωση
11. Εξωτερικές σχέσεις
12. Ενέργεια
13. Περιφερειακή πολιτική
14. Περιβάλλον
15. Επιστημονική και τεχνική έρευνα
16. Πληροφόρηση, εκπαίδευση, πολιτιστικός τομέας
17. Στατιστικές