Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης » Υλικό Συλλογής » Γνωμοδοτήσεις, Εκθέσεις, Έγγραφα

Γνωμοδοτήσεις, Εκθέσεις, Έγγραφα

Έγγραφα COM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1992- )

  • Νομοθετικές Προτάσεις της Επιτροπής
  • Ετήσιες Εκθέσεις
  • Ανακοινώσεις
  • Γνωμοδοτήσεις
  • Πράσινα και λευκά βιβλία

Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1992- )

Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών ΕτΠ (1996- )

Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1993-1997) σε μικροφωτοδελτία

Χρησιμεύουν ως βάση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Μπορεί να είναι εκθέσεις πρωτοβουλίας ή εκθέσεις τροποποίησης νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Από το 1997 οι εκθέσεις διατίθενται σε πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου www.europarl.eu.int