Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης » Υλικό Συλλογής » Εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης διαθέτει πλήρη συλλογή των επίσημων εκδόσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστής ως EUROSTAT. Τα θέματα που καλύπτουν οι έντυπες αυτές εκδόσεις, η πλειοψηφία των οποίων δε διατίθεται πλέον δωρεάν στα ΚΕΤ ,σύμφωνα με την ταξινόμηση της ίδιας της Eurostat είναι τα εξής (κάθε θέμα έχει το δικό του χρώμα):

 • Θέμα 1: Γενικές στατιστικές (μπλε)
 • Θέμα 2: Οικονομία και δημοσιονομικά (μωβ)
 • Θέμα 3: Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο)
 • Θέμα 4: Βιομηχανία, Εμπόριο και Υπηρεσίες (γαλάζιο)
 • Θέμα 5: Γεωργία και αλιεία (πράσινο)
 • Θέμα 6: Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο)
 • Θέμα 7: Μεταφορές (πορτοκαλί)
 • Θέμα 8: Περιβάλλον και ενέργεια (τυρκουάζ)
 • Θέμα 9: Έρευνα και ανάπτυξη (καφέ)
 • Θέμα 0: Διάφορα (ροζ)

Με βάση τη συχνότητα έκδοσης, η EUROSTAT χωρίζει τις εκδόσεις της στις ακόλουθες σειρές:

Στατιστικές Μονογραφίες

 • Σειρά Α: Επετηρίδες
 • Σειρά Β: Συγκυριακές στατιστικές
 • Σειρά C: Λογαριασμοί και έρευνες
 • Σειρά D: Μελέτες και έρευνα
 • Σειρά Ε: Μέθοδοι

Σημείωση: Όλες οι στατιστικές εκδόσεις EUROSTAT ταξιθετούνται σύμφωνα με την ανωτέρω διαίρεση.

Η EUROSTAT ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εκδίδει τα στατιστικά στοιχεία σε συμπαγείς δίσκους (CD-ROMs) και δισκέτες (disks) σε μια παράλληλη προσπάθεια εξοικονόμησης χρηματικών πόρων αλλά και καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών της.

Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο παραλαμβάνει δωρεάν το Eudor-Stat CD-ROM το οποίο αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια για αντικατάσταση της έντυπης στατιστικής πληροφόρησης με αντίστοιχη ηλεκτρονική. Παράλληλα το ΚΕΤ εμπλουτίζει τη συλλογή του με αγορές στατιστικών CD-ROMs που είναι προσβάσιμα είτε μέσω του Δίκτυου (βλέπε Δίκτυο), π.χ. Comext, είτε σε μεμονωμένους σταθμούς εργασίας, π.χ. Panorama of EU industry.

Δωρεάν στατιστικά στοιχεία για τις χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu .