Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης » Ηλεκτρονική Πληροφόρηση

Ηλεκτρονική Πληροφόρηση

Αλφαβητικός Κατάλογος της Δικτυακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUROPA

Η EUROPA είναι η επίσημη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τις ιστοσελιδές της είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες πληροφοριών που αφορούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και περιβαλλοντική διάσταση της Ε.Ε.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι δίγλωσσος (Ελληνικά και Αγγλικά) και παρέχει άμεση πρόσβαση στις πηγές της εν λόγω δικτυακής Πύλης.

CD-ROMs

Ολοένα και περισσότερες μελέτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δημοσιεύονται αποκλειστικά σε μορφή οπτικοακουστικών δίσκων (CD-ROMs), οι οποίοι αποστέλλονται δωρεάν στο ΚΕΤ, εντάσσονται στη Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης και είναι προσβάσιμοι μέσω μεμονωμένων σταθμών εργασίας.

Παράλληλα το ΚΕΤ εμπλουτίζει τη Συλλογή με τη συνδρομή στα ΕUROCAT CD-ROM και OJ CD-ROM τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Δικτύου CD-ROM.

Βάσεις δεδομένων - Internet

Το Κέντρο διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων CELEX η οποία περιέχει την κοινοτική νομοθεσία και νομολογία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλήρες κείμενο. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Επίσης το ΚΕΤ διαθέτει κατόπιν πληρωμής πρόσβαση στη βάση ORTELIUS η οποία παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την ανώτατη εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Βασική και αναντικατάστατη συχνά πληροφόρηση παρέχεται στο ΚΕΤ μέσω του Διαδικτύου κυρίως από τον εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από άλλες ιστοσελίδες με περιεχόμενα πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα.

Η Ευρώπη μέσω δορυφόρου (ΕμΔ)

Πρόκειται για την υπηρεσία τηλεοπτικών ειδήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσφέρει:

  • τα μεγάλα ευρωπαϊκά γεγονότα σε απευθείας μετάδοση
  • τέσσερα ημερήσια δελτία ειδήσεων
  • διασκέψεις διαλογικού τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το Κέντρο διαθέτει τον εξοπλισμό και την άδεια πρόσβασης στη δορυφορική Ευρώπη η οποία παρέχεται στο Κέντρο Πληροφόρησης και Πολιτιστικής Ενημέρωσης.