Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας

Οδηγίες για νέους φοιτητές

 Οδηγός νεοεισαγομένων φοιτητών 

Οδηγός Σπουδών Τμήματος

 

Δήλωση μαθημάτων-συγγραμμάτων και εμφάνιση βαθμολογιών

Δικτυακή περιοχή των Γραμματειών του Ε.Κ.Π.Α. (my-studies.uoa.gr) Οδηγός δήλωσης

Δήλωση συγγραμμάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων "Εύδοξος"

Αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας [επέχει θέση και δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)]

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες έχουν μόνο οι ενεργοί χρήστες των φοιτητικών δικτυακών υπηρεσιών του Ε.Κ.Π.Α. και δυνατότητα υποβολής δηλώσεων κι αιτήσεων μόνο εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που ορίζει η Γραμματεία.

 

Αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Επανεξετάσεις, Αναγνωρίσεις, Αναστολές Σπουδών κτλ)

 Φόρμα Αίτησης -  Φόρμα Αίτησης.