Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και ΙΙ, αποτελεί έναν πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό και λειτουργεί σήμερα στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-13. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές, στις φοιτήτριες και στους/στις απόφοιτους του Τμήματος τη δυνατότητα να πληροφορηθούν επαρκώς για τις προοπτικές της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να διαμορφώσουν τα μελλοντικά τους σχέδια αναλόγως.

Το Γραφείο Διασύνδεσης είχε αρχίσει να λειτουργεί με πρωτοβουλία και εποπτεία του καθηγητή του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Ιωάννη Βαληνάκη, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής και των σχετικών οδηγιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα λειτουργεί ως Περιφερειακό Γραφείο, σε άμεση συνεργασία με το Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Αντώνιος Κόντης, Καθηγητής του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος.

O ιδιαίτερος χαρακτήρας του Γραφείου Διασύνδεσης έγκειται στο ότι αυτό λειτουργεί και ως μονάδα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Σταδιοδρομίας, παρέχοντας πληροφόρηση για θέσεις και ειδικές αποστολές στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και οργανώσεων.

Βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η λεπτομερής ενημέρωση των φοιτητών αλλά και των αποφοίτων του Τμήματος, ώστε να ενισχυθούν οι προσανατολισμοί και οι δυνατότητες απορρόφησής τους στην εσωτερική και διεθνή αγορά εργασίας. Παράλληλα το Γραφείο συντελεί ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κινηθούν πιο ευέλικτα τόσο στην αναζήτηση πρόσθετων εκπαιδευτικών ευκαιριών (συνεχιζόμενη κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά.), όσο και στην επιλογή της σταδιοδρομίας τους.

Ειδικότερα το Γραφείο, λειτουργώντας στο πλαίσιο των οδηγιών του Ε.Κ.Π.Α.:

 • Προσφέρει υπηρεσίες ατομικής/ομαδικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού-εκπαιδευτικού προσανατολισμού σε φοιτητές και αποφοίτους.
 • Παρέχει πληροφορίες για υποτροφίες, μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των H.Π.A..
 • Ενημερώνει για τεχνικές αναζήτησης εργασίας, προκηρύξεις θέσεων εργασίας, διαγωνισμούς και προσλήψεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (ελληνικό και διεθνή), καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς.
 • Διοργανώνει Σεμινάρια Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε θέματα επαγγελματικού-εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ενθάρρυνσης νεανικής επιχειρηματικότητας, μεταπτυχιακών σπουδών κ.α.
 • Προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Yποστηρίζει το Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης Φοιτητών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Γραφείο:

 • Διαθέτει ιστοσελίδα (http://career-office.uoa.gr) όπου καταχωρεί καθημερινά νέες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αναρτά προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών.
 • Έχει συνδεθεί με όλους σχεδόν τους Διεθνείς Οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνεχή ενημέρωσή του για όλες τις νέες θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται.
 • Παρακολουθεί την αγορά εργασίας και ενθαρρύνει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών.
 • Διαθέτει βάση δεδομένων σε σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για:

 • Σεμινάρια και Εκδηλώσεις.
 • Τμήματα Πανεπιστημίων και Mεταπτυχιακά Προγράμματα.
 • Θέσεις εργασίας σε Δημόσιες Yπηρεσίες και Δημόσιους Oργανισμούς.
 • Θέσεις εργασίας σε Iδιωτικές Eταιρείες (ελληνικές και διεθνικές).
 • Θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Oργανισμούς.
 • Ζητήματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ. στο κέντρο της Αθήνας

διεύθυνση : Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα (2ος όροφος, γραφείο 6), Τ.Κ. 106 78 Αθήνα
τηλέφωνο : 210 368 8947
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επ. Προσ. : Γιάννης Μελέας
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : imeleas[at]pspa.uoa[dot]gr