Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Υποτροφίες

O νόμος 2083/92 (ΦEK A', 159) στο άρθρο 23 προβλέπει δύο κατηγορίες υποτροφιών: αφενός τις υποτροφίες επίδοσης και αφετέρου τις υποτροφίες και τα δάνεια ενίσχυσης.

 • Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, ανεξαρτήτως του ύψους του ατομικού ή οικογενειακού του/της εισοδήματος. Μόνον σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ατόμων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον ή εκείνη που έχει το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα.
 • Οι υποτροφίες και τα δάνεια ενίσχυσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του φοιτητή ή της φοιτήτριας και δεύτερο την ακαδημαϊκή επίδοσή του/της. Η Γραμματεία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των υποτροφιών και τους όρους χορήγησής τους.

Το Τμήμα Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Αθηνών στεγάζεται στο κτήριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου (Χρήστου Λαδά 6) και παρέχει πληροφορίες για τις υποτροφίες που χορηγούνται από διάφορα κληροδοτήματα. (...περισσότερα)

Σίτιση-Στέγαση-Περίθαλψη-Αρωγή

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15) είναι επίσης ένας σημαντικός θεσμός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι υπηρεσίες της προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη φοιτητική εστία, τη στέγαση, τη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών.

Αθληση

Ένα από τα προνόμια που δίνει η φοιτητική ιδιότητα είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (στην Πανεπιστημιούπολη-Ιλίσια). Στον άρτια οργανωμένο αυτό χώρο έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τα αθλήματα της προτίμησής τους. (...περισσότερα)

Προσβασιμότητα Φοιτητών με Αναπηρία

Η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών και φοιτητριών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης, αποτελεί την αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Μονάδα Προσβασιμότητας διαθέτει:

 • Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ.
 • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως.
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
 • Δωρεάν Λογισμικό για ΦμεΑ.
 • Προσβάσιμα Συγγράμματα.
 • Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίας στις Βιβλιοθήκες.
 • Υπηρεσία Διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με τους συμφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ.
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ.
 • Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης ΦμεΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν οριστεί: α) Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και αναπληρωτής του και β) Αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με fax, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής.

Σύμβουλος Καθηγητής για τους ΦμεΑ του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Παντελής Λέκκας και αναπληρωτής του ο Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Κουτσιαράς.

Αρμόδια υπάλληλος της Γραμματείας, για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ, είναι η κ. Αθανασία Κιούση (τηλ: 210 368 8915, fax: 210 368 8920, ηλ.ταχ.: athkiousi[at]pspa.uoa[dot]gr) και αναπληρώτριά της η κ. Γεωργία Αστρακά (τηλ: 210 368 8917, ηλ.ταχ.: gastraka[at]pspa.uoa[dot]gr).

Περισσότερες πληροφορίες στην Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία:

 • Δικτυακός τόπος: http://access.uoa.gr
 • Τηλέφωνα: 210 727 5130 , 210 727 5687 , 210 727 5183
 • Fax: 210 727 5193
 • Ηλ. ταχυδρομείο: access[at]uoa[dot]gr
 • MSN ID: m.emmanouil[at]di.uoa[dot]gr
 • ooVoo ID: m.emmanouil
 • Αποστολή SMS: 6958450861