Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Εθνικές και Διεθνείς Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Συνεργασίες

Εθνικές και Διεθνείς Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Συνεργασίες

α) Πρόγραμμα Erasmus

Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα "Erasmus" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή μελών Δ.E.Π. και φοιτητών ανάμεσα σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Υπεύθυνη του Τμήματος για το Πρόγραμμα είναι η κα. Εκάβη Αθανασοπούλου.

β) Πρόγραμμα Tempus

Το πρόγραμμα αυτό αφορά ανταλλαγές μεταξύ Πανεπιστημίων της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος έχουν αρχίσει επαφές με στόχους, σε πρώτη φάση, τις ανταλλαγές ενημερωτικού χαρακτήρα σε επίπεδο Δ.E.Π. και σε δεύτερη φάση τις ανταλλαγές διδασκόντων και φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Tempus II της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Πρόγραμμα Training and Mobility of Researchers (TMR)

Το πρόγραμμα TMR έχει σκοπό την επιμόρφωση νέων ερευνητών, την ερευνητική κατάρτισή τους και την προώθηση της κινητικότητάς τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υποτροφίες χορηγούνται ιδίως για μεταδιδακτορική έρευνα. Πληροφορίες παρέχονται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

δ) Συνεργασίες μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστημίων του εξωτερικού για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη

Σχετικός Πίνακας (09/11/2011)

ε) Ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ. με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Σχέδιο Πρωτοκόλλου (10/01/2011)