Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Το Τμήμα » Σύνθεση Διοίκησης

Σύνθεση Διοίκησης

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής Χρήστος Λυριντζής

Αναπληρωτής Προέδρου
Καθηγητής Γιάννης Α. Τασόπουλος

Διευθυντές Τομέων

Πολιτικής Επιστήμης : Καθηγητής Περικλής Βαλλιάνος

Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας : Καθηγητής Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών : Καθηγήτρια Χαριτίνη Δίπλα

Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Υφαντόπουλος