Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Το Τμήμα » Σύνθεση Διοίκησης

Σύνθεση Διοίκησης

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας

Διευθυντές Τομέων

Πολιτικής Επιστήμης : Καθηγητής Γρηγόριος Μολύβας

Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας : Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης-Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών : Καθηγητής Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου

Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου : Καθηγητής Αντώνιος Μακρυδημήτρης