Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Το Τμήμα » Σύνθεση Διοίκησης

Σύνθεση Διοίκησης

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής Χρήστος Λυριντζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής Γιάννης Α. Τασόπουλος

Διευθυντές Τομέων

Πολιτικής Επιστήμης : Καθηγήτρια Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα

Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας : Καθηγητής Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών : Καθηγητής Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης

Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Υφαντόπουλος