Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Το Τμήμα » Σύνθεση Διοίκησης

Σύνθεση Διοίκησης

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής Παντελής Λέκκας

Διευθυντές Τομέων

Πολιτικής Επιστήμης : Καθηγήτρια Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα

Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας : Καθηγητής Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών : Αναπλ. Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση

Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου : ΑναπλΚαθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας