Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Yπολογισμός Βαθμού στο Πτυχίο

Υπολογισμός Βαθμού στο Πτυχίο

1. Για τους φοιτητές που αποφοιτούν από το 2006 και μετά και δεν έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται ως εξής:

[ Άθροισμα των Βαθμών των 40 Μαθημάτων ] : 40

2. Για τους φοιτητές που αποφοιτούν από την περίοδο Φεβρουαρίου 2008 και μετά και έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται ως εξής (Απόφαση Γ.Σ. 20-11-2007):

[ Άθροισμα των Βαθμών των 40 Μαθημάτων (χωρίς Πτ.Ε.) + (Βαθμός Πτ.Ε. x 4) ] : 44

3. Για τους αποφοίτους των προηγουμένων ετών ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις, για τις οποίες υπάρχει ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 Στους πτυχιούχους φοιτητές εκδίδεται, εφόσον ζητηθεί, παράρτημα διπλώματος σύμφωνα με την Υ.Α. Φ5/72535/Β3 (Φ.Ε.Κ. 1091/2006).