Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας (ΠΤΧ), χωρίς όμως αυτή να είναι υποχρεωτική. Η ΠΤΧ είναι αυξημένων απαιτήσεων, όχι μόνον ως προς την έκτασή της (περίπου 10.000 λέξεις) αλλά και ποιοτικά, καθώς θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το τυπικό μιας επιστημονικής εργασίας και να διαθέτει στοιχειώδη πρωτοτυπία. Οι ΠΤΧ είναι ατομικές.

Πτυχιακές εργασίες μπορούν να αναλάβουν φοιτητές και φοιτήτριες:

  • Στο 8ο  εξάμηνο, χωρίς περιορισμό μαθημάτων
  • Στο 9ο και 10ο εξάμηνο,  με την προϋπόθεση να οφείλουν έως οκτώ (8) μαθήματα και  να μην έχουν προηγουμένως αναλάβει πτυχιακή και δεν την έχουν παραδώσει.

Η δήλωση της ΠΤΧ γίνεται υποχρεωτικά στο «my-studies», μετά από συνεννόηση και έγκριση του επιβλέποντος. Η παράδοση βαθμολογίας στην Γραμματεία γίνεται είτε στην εξεταστική του εξαμήνου που δηλώθηκε είτε στην επόμενη, μετά από την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (π.χ. ΠΤΧ που δηλώνεται χειμερινό εξάμηνο μπορεί να παραταθεί έως και την εξεταστική του εαρινού. ΠΤΧ που δηλώνεται εαρινό εξάμηνο μπορεί να παραταθεί έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου). ΠΤΧ μπορούν να αναλαμβάνουν διδάσκοντες στο Τμήμα, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Μετά την βαθμολόγηση της πτυχιακής, ο φοιτητής/-τρια προσέρχεται στην Γραμματεία για να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες με την πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ».

Καταχώρηση πτυχιακών εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου

 Ιδρυματικό Αποθετήριο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Κ.Π.Α. "Πέργαμος"

 Διαδικασία καταχώρησης -  Φόρμα Βεβαίωσης καταχώρησης εργασίας.