Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Προαιρετική Επιλογή

Προαιρετικά Μαθήματα

Χειμερινό εξάμηνο

 
Μάθημα Διδακτικής Επάρκειας **
     
42919 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών
(αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται ήδη στο 7ο εξάμηνο σπουδών και μετά)
  (*)  Γ. Κουζέλης, Γ. Παπαδοπούλου

 

Εαρινό εξάμηνο

 
Μάθημα Διδακτικής Επάρκειας **
     
42920 Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική
(αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται ήδη στο 8ο εξάμηνο σπουδών και μετά)
  (*) Γ. Κουζέλης, Γ. Παπαδοπούλου
 
Μάθημα Διδακτικής Επάρκειας
     
42958 Δημοκρατική Παιδεία και Ιδιότητα του Πολίτη
(αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται ήδη στο 6ο εξάμηνο σπουδών και μετά, καθώς προσφέρεται ως μάθημα ειδικής επιλογής του Α' Κύκλου)
  (*) Γ. Κουζέλης, Γ. Παπαδοπούλου

 

Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο

  Εργαστηριακό Μάθημα ***      
  Βιβλιογραφικές Αναφορές και Αναζήτηση Επιστημονικών Πηγών
(αφορά τους φοιτητές όλων των εξαμήνων και προσφέρεται από κοινού στους φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής)
η-Τάξη του μαθήματος (*) Α. Περρή
 
Πρακτική Άσκηση **
     
42ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση
(με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Παιδείας, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως εξαμηνιαίο προαιρετικό μάθημα, δεν επηρεάζει τον αριθμό μαθημάτων που είναι απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου, όπως δεν επιδρά στην διαμόρφωση του μέσου βαθμολογικού όρου του φοιτητή - ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς την πρακτική άσκηση προβιβάζεται στο αντίστοιχο μάθημα με βαθμό «προβιβάσιμος».)
     

  

** Δεν βαθμολογείται αλλά εμφανίζεται στην Συνοπτική Βαθμολογία των φοιτητών/τριών.

*** Εκτός βαθμολογίας. 

(*) Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.