Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Κορμός » 42500 - Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

42500 - Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη βασική συζήτηση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα από την πτώση της Δικτατορίας μέχρι σήμερα. Φυσικά το μάθημα δεν επικεντρώνεται μόνο στη συζήτηση των σχετικών αναλύσεων για τις παραμέτρους που αφορούν στη συγκρότηση και εξέλιξη του πολικού συστήματος της Μεταπολίτευσης αλλά επιδιώκει να προσφέρει και το βασικό πραγματολογικό και ιστορικό υλικό της υπό εξέταση περιόδου. Το εισαγωγικό μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στη σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που έβαλαν τη σφραγίδα τους στη χώρα από την Κατοχή μέχρι το 1974. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνες τις εξελίξεις που άσκησαν μεγαλύτερη επιρροή στη Μεταπολιτευτική περίοδο. Στη συνέχεια εξετάζονται οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες του πολιτικού συστήματος τόσο στην περίοδο της μετάβασης στη δημοκρατία και την περίοδο της εμπέδωσης της δημοκρατίας, όσο και στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι εκλογές, οι σχέσεις κοινωνίας – κράτους καθώς και οι αντιφάσεις του συστήματος διακυβέρνησης.

Βιβλιογραφία

  • Ελληνική Πολιτική Ιστορία 1950 – 2004 (συλλ. έργο: Γ. Βούλγαρης, Ηλ. Νικολακόπουλος, Σ. Ριζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος, Ι. Στεφανίδης), Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2011.
  • Βερναδάκης Χρ., Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.
  • Βούλγαρης Γ., Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974-1990. Σταθερή Δημοκρατία Σημαδεμένη από τη Μεταπολεμική Ιστορία, Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2005.
  • CloseDavid, Ελλάδα 1945 – 2004. Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Θύραθεν, 2006.
  • ΜeynaudJ., Μερλόπουλος Π., Νοταράς Γ., Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα 1946-1965, Τόμος Α΄, Αθήνα, Εκδόσεις Α. & Σ. Σαββάλας, 2002.
  • ΜeynaudJ., Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα.Βασιλική εκτροπή και στρατιωτική δικτατορία, Τόμος Β΄, Αθήνα, Εκδόσεις Α. & Σ. Σαββάλας, 2002.
  • Μωυσίδης Αντ. –Σακελλαρόπουλος Σ. (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα και 20ό αιώνα. Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις Τόπος, 2010.
  • Παναγιωτόπουλος Β., (επιμ), Ιστορία του Nέου Eλληνισμού 1770 - 2000: Νικητές και Ηττημένοι, 1949 – 1974. Νέοι ελληνικοί προσανατολισμοί: ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, Τόμος 9ος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 2003.
  • Παναγιωτόπουλος Β., (επιμ), Ιστορία του Nέου Eλληνισμού 1770 - 2000: Η Ελλάδα της Ομαλότητας. Δημοκρατικές Κατακτήσεις - Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Σταθερότητα, Τόμος 10ος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 2003.
  • FeatherstoneK., Πολιτική στην Ελλάδα. Η Πρόκληση του Εκσυγχρονισμού, Αθήνα, Εκδόσεις Οκτώ Αλ. Μανωλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε., 2007.

 

η-Τάξη Ε.Κ.Π.Α. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό υποστήριξης στις σελίδες του ηλεκτρονικού μαθήματος.