Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Κορμός » 42500 - Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

42500 - Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη βασική συζήτηση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα από την πτώση της Δικτατορίας μέχρι σήμερα. Φυσικά το μάθημα δεν επικεντρώνεται μόνο στη συζήτηση των σχετικών αναλύσεων για τις παραμέτρους που αφορούν στη συγκρότηση και εξέλιξη του πολιτικού συστήματος της Μεταπολίτευσης αλλά επιδιώκει να προσφέρει το πραγματολογικό και ιστορικό υλικό της ελληνικής πολιτικής από την συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνες τις εξελίξεις από τον εμφύλιο μέχρι την δικτατορία καθώς και στις αναλύσεις που αφορούν την Μεταπολιτευτική περίοδο. Στη συνέχεια εξετάζονται οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες του πολιτικού συστήματος τόσο στην περίοδο της μετάβασης στη δημοκρατία και την περίοδο της εμπέδωσης της δημοκρατίας, όσο και στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι εκλογές, οι σχέσεις κοινωνίας – κράτους καθώς και οι αντιφάσεις του συστήματος διακυβέρνησης.

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • στην γνώση της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
 • στην ανάδειξη των σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που διαμόρφωσαν το πολιτικό και κομματικό σύστημα
 • στην κατανόηση των παραγόντων και των παραμέτρων της περιόδου της Μεταπολίτευσης
 • στην ανάλυση των μεταμορφώσεων του κομματικού συστήματος κατά την περίοδο της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας
 • στην αξιολόγηση των εννοιών και των αναλυτικών σχημάτων που έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση και ερμηνεία του ελληνικού πολιτικού συστήματος
 • στην εμβάθυνση και κατανόηση των σημαντικών αλλαγών και των προβλημάτων του πολιτικού συστήματος εξαιτίας της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης.

Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Πολιτική και Κράτος στο 19ο αιώνα
  2. 1909-1936
  3. Η δεκαετία του 1940 - Εμφύλιος πόλεμος
  4. Μετεμφυλιακό Κράτος - Καχεκτική Δημοκρατία - Πολιτική
  5. Καχεκτική Δημοκρατία - Οικονομία και Κοινωνία
  6. Δικτατορία των Συνταγματαρχών - Κύπρος
  7. Μεταπολίτευση και Πολιτικές Δυνάμεις (1974-1985)
  8. Μεταπολίτευση και Πολιτικές Δυνάμεις (1989–2000)
  9. Κρίση εκπροσώπησης: η πολιτική διαχείριση της κρίσης
10. Ο Εκλογικός σεισμός του 2012 - Εθνικές Εκλογές 2015

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 • να αναφέρουν τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις διαμόρφωσης του πολιτικού συστήματος
 • να περιγράψουν τους όρους και προϋποθέσεις της μετάβασης από τη δικτατορία στη Δημοκρατία καθώς και την περίοδο του εκδημοκρατισμού
 • να κατανοούν τις αλλαγές του κομματικού συστήματος κατά την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία
 • να διακρίνουν τις σχέσεις κράτους - κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών δυνάμεων
 • να αναγνωρίζουν και να αναλύουν την τρέχουσα πολιτική ζωή.