Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Κορμός

Μαθήματα Κορμού

1ο εξάμηνο

42501 Πολιτική Επιστήμη Ι η-Τάξη του μαθήματος   Λ. Ρόρη, Φ. Χατζησταύρου
42502 Κοινωνιολογία     Π.-Γ. Παναγιωτόπουλος
42511Α Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι η-Τάξη του μαθήματος   Ζ. Λιαλιούτη
42523 Εισαγωγή στο Δίκαιο η-Τάξη του μαθήματος   Ν.-Κ. Χλέπας, Γ. Γιαννακούρου
42527Α Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις η-Τάξη του μαθήματος η-Τάξη του μαθήματος Ε. Αθανασοπούλου, Α. Ζερβάκη

 

2ο εξάμηνο

42499Β Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία η-Τάξη του μαθήματος   Κ. Δοξιάδης
42505 Αρχές και Θεσμοί του Συνταγματικού Κράτους η-Τάξη του μαθήματος   Γ. Σωτηρέλης
42529Β Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική η-Τάξη του μαθήματος   Ν. Κουτσιαράς
42539Β Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία η-Τάξη του μαθήματος   Γ. Θεοδωρίδης
42902 Πολιτική Φιλοσοφία Ι η-Τάξη του μαθήματος   Χ. Πλατανάκης

 

3ο εξάμηνο

42540Γ Πολιτική Επικοινωνία η-Τάξη του μαθήματος   Κ. Δοξιάδης, Α. Γιαννακάκου
42541 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ η-Τάξη του μαθήματος   Γρ. Μολύβας
42544Γ Δημόσια Διοίκηση I η-Τάξη του μαθήματος   Μ.-Η. Πραβίτα
42850Γ Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Τσινισιζέλης, Δ. Χρυσοχόου, Α. Μεταξάς
42901Γ Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι η-Τάξη του μαθήματος   Ι. Τσίρμπας

 

4ο εξάμηνο

 

Μάθημα Κορμού (υποχρεωτικό για όλους)

     
42543Δ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ

η-Τάξη του μαθήματος   Ι. Τσίρμπας

Στο τέταρτο εξάμηνο εισάγονται και οι επιλογές κορμού. Από τα παρακάτω εννέα (9) μαθήματα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4), εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να ανήκει  στην κατεύθυνση που θα επιλέξουν στο επόμενο εξάμηνο (5ο). 

 

Επιλογές Κορμού

     
42498Δ Συγκριτική Πολιτική
(Α' Κύκλος)
η-Τάξη του μαθήματος   Φ. Χατζησταύρου
42500 Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
(Α' Κύκλος)
    Π.-Γ. Παναγιωτόπουλος
42533 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
(Α' Κύκλος)
η-Τάξη του μαθήματος   Π. Λέκκας, Δ. Σωτηρόπουλος
42538Δ Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ
(Α' Κύκλος)
η-Τάξη του μαθήματος   Ν. Γιακωβάκη
42497Δ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γ' Κύκλος)
η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Τσινισιζέλης
42528Δ Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία και Ρύθμιση
(Γ' Κύκλος)
    Α. Κόντης
42495Δ Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Εποχή μας
(Δ' Κύκλος)
    Διδάσκων/ουσα: Σύμφωνα με την προκήρυξη του Τμήματος
42496Δ Κοινωνική Πολιτική
(Δ' Κύκλος)
η-Τάξη του μαθήματος   Ι. Υφαντόπουλος
42521 Διοικητική Επιστήμη
(Δ' Κύκλος)
η-Τάξη του μαθήματος   Α. Μακρυδημήτρης, Μ.-Η. Πραβίτα