Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Γ' κύκλος - Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

5ο εξάμηνο

42565Ε Διεθνείς Σχέσεις η-Τάξη του μαθήματος   Ε. Αθανασοπούλου
42567Ε Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο     Ε. Δούση

6ο εξάμηνο

42603Ν Διεθνής Οργάνωση η-Τάξη του μαθήματος   Ε. Δούση
42833 Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Τσινισιζέλης, Δ. Χρυσοχόου

7ο εξάμηνο

42750 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις η-Τάξη του μαθήματος   Α. Κόντης
42856 Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Τσινισιζέλης, Δ. Χρυσοχόου, Σ. Βέρνυ

8ο εξάμηνο

42857 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Περράκης
42862 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης     Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Χ. Χρυσομαλλίδης