Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Γ' κύκλος - Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές » Μαθήματα Ειδικής Επιλογής

Μαθήματα Ειδικής Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

42650 Ασφάλεια & Στρατηγική     Μ. Τσινισιζέλης
42651Χ Ελληνική Εξωτερική Πολιτική η-Τάξη του μαθήματος   Α. Ζερβάκη
42705 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διδάσκεται στα αγγλικά) η-Τάξη του μαθήματος   Σ. Βέρνυ
42759 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονομία     Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Χ. Χρυσομαλλίδης
42813Χ Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο η-Τάξη του μαθήματος   Διδάσκουσα: Σύμφωνα με προκήρυξη - Δ. Παπαγεωρφίου
42818 Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου η-Τάξη του μαθήματος   Εμμ. Δούση
42912 Ευρωπαϊκή Οικονομία η-Τάξη του μαθήματος   Ν. Κουτσιαράς
42929 Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη η-Τάξη του μαθήματος   Ν. Κουτσιαράς

Εαρινό εξάμηνο

42649 Σύγχρονα Προβλήματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής     Μ. Τσινισιζέλης
42654 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις η-Τάξη του μαθήματος   Ε. Αθανασοπούλου
42656 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας     Χ. Δίπλα
42689 Μετανάστευση και Μειονότητες στην Ευρώπη η-Τάξη του μαθήματος   Α. Κόντης
42690 Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων η-Τάξη του μαθήματος   Α. Ζερβάκη
42863 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η-Τάξη του μαθήματος  

Διδάσκουσα: Σύμφωνα με προκήρυξη - Δ. Παπαγεωρφίου

42904 Έθνος - Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (διδάσκεται στα αγγλικά) η-Τάξη του μαθήματος   Σ. Βέρνυ