Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Ελεύθερη Επιλογή » Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

42569 Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής η-Τάξη του μαθήματος   Α. Ζερβάκη
42608 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων     Μ. Λαμπροπούλου
42645Θ Κράτος και Κοινωνία     Κ. Ελευθερίου
42694Θ Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων     Α. Μητρόπουλος, συνεργασία: Κ. Γκολομάζου
42708 Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Παντελίδου-Μαλούτα, συνεργασία: Δ. Τζανάκη
42861 Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η-Τάξη του μαθήματος   Π.Κ. Ιωακειμίδης
42907 Διοίκηση, Εκπαίδευση και Τέχνη η-Τάξη του μαθήματος   Α. Μακρυδημήτρης
42941 Το Πολιτικό Φαινόμενο στην Κλασσική Κοινωνική Θεωρία η-Τάξη του μαθήματος   Π. Λέκκας
42963 Θεωρίες Δημοκρατίας η-Τάξη του μαθήματος   Χ. Πλατανάκης
42599 Συνταγματική Ιστορία   (*) Γ. Τασόπουλος
42611 Αμυντική Πολιτική και Στρατηγική η-Τάξη του μαθήματος (*) εκκρεμεί
42616 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα I: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο η-Τάξη του μαθήματος (*) Χ. Χρυσανθάκης
42692 Πολιτική και Κοινωνία στην Νότια Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια   (*) Δ. Σωτηρόπουλος
42703 Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη   (*) Μ. Σπουρδαλάκης
42816 Φιλοσοφία της Ιστορίας   (*) εκκρεμεί
42911 Οικονομική Θεωρία της Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας   (*) Ν. Μαραβέγιας
42936 Πολιτικές και Κοινωνικές Διαστάσεις των Οικονομικών Κρίσεων   (*) Α.-Α. Κύρτσης
42947 Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα η-Τάξη του μαθήματος (*) Δ. Κατσίκας
42948 Πολιτικές Ιδέες στην Ελληνική Τραγωδία: Αισχύλος και Σοφοκλής η-Τάξη του μαθήματος (*) εκκρεμεί
42949 Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας η-Τάξη του μαθήματος (*) Ι. Τσίρμπας

 

Ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής μπορούν να επιλέγονται και τα μαθήματα Ειδικής Επιλογής των τριών Κύκλων σπουδών, δηλαδή τα:

 

(*) Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.