Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Ελεύθερη Επιλογή » Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

42050* Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση     Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
42561Χ* Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης     Αντ. Μακρυδημήτρης
42562Κ* Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων     Χ. Χρυσανθάκης
42569 Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής     Α. Ζερβάκη
42599 Συνταγματική Ιστορία     Ν.-Κ. Χλέπας
42616 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα I: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο     Χ. Χρυσανθάκης
42620* Επικοινωνία & Εξουσία     Κ. Δοξιάδης
42645Θ Κράτος & Κοινωνία     Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Κ. Ελευθερίου
42650* Ασφάλεια & Στρατηγική     Π. Τσάκωνας
42651Χ* Ελληνική Εξωτερική Πολιτική     Α. Ζερβάκη
42694Θ Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου & Εργασιακών Σχέσεων     Ν.-Κ. Χλέπας (σε συνεργασία με Κ. Γκολομάζου-Παπά)
42705* Η Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών-Μελών της ΕΕ (το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά)     Σ. Βέρνυ
42708 Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική     Μ. Παντελίδου-Μαλούτα, συνεργασία: Δ. Τζανάκη
42722* Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου I: Προστασία Περιβάλλοντος      Γ. Γιαννακούρου
42759* Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονομία     Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Χ. Χρυσομαλλίδης
42765Θ* Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία     Χ. Λυριντζής, Χ. Πλατανάκης
42813Χ* Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο     Διδάσκουσα: Σύμφωνα με προκήρυξη - Δ. Παπαγεωργίου
42818* Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου     Εμμ. Δούση
42861 Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης     Π.Κ. Ιωακειμίδης
42907 Διοίκηση, Εκπαίδευση και Τέχνη     Αντ. Μακρυδημήτρης
42911 Οικονομική Θεωρία της Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας    
Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Χ. Χρυσομαλλίδης
42912* Ευρωπαϊκή Οικονομία     Ν. Κουτσιαράς
42929* Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη     Ν. Κουτσιαράς
42938* Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία     Γ. Θεοδωρίδης
42941 Το Πολιτικό Φαινόμενο στην Κλασσική Κοινωνική Θεωρία     Π. Λέκκας
42947 Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα     Δ. Κατσίκας
42949 Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας     Ι. Τσίρμπας
42951* Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία     Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Κ. Ελευθερίου
42952* Θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης     Κ. Σπανού
42966 Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων     Γ. Τασόπουλος
42967* Θέματα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 1949-1974: Ψυχρός Πόλεμος & Μετεμφυλιακή Πολιτική     Ζ.Λιαλιούτη

 

*Το μάθημα προσφέρεται και ως Ειδικής Επιλογής