Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Ελεύθερη Επιλογή » Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

42061 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Πτυχές η-Τάξη του μαθήματος   Π. Κ. Ιωακειμίδης
42549Χ* Λόγος και Ιδεολογία η-Τάξη του μαθήματος   Κ. Δοξιάδης
42605* Πολιτική Ανάλυση και Φεμινιστική Θεωρία η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Παντελίδου-Μαλούτα
42638Θ* Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ η-Τάξη του μαθήματος   Χ. Χρυσανθάκης
42649* Σύγχρονα Προβλήματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής     Μ. Τσινισιζέλης
42654* Ελληνοτουρκικές Σχέσεις     Ε. Αθανασοπούλου
42656* Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας     Χ. Δίπλα
42659 Επιστημολογία η-Τάξη του μαθήματος   Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Α.Πεχλιβανίδης
42680* Μετανάστευση και Μειονότητες στην Ευρώπη η-Τάξη του μαθήματος   Αντ. Κόντης
42690* Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων η-Τάξη του μαθήματος   A. Ζερβάκη
42713Θ* Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση - Κοινοβουλευτισμός - Δικτατορία η-Τάξη του μαθήματος   Π. Λέκκας
42812Θ*
Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου II: Χωροταξία - Πολεοδομία
η-Τάξη του μαθήματος   Γ. Γιαννακούρου
42820* Νέες Εργασιακές Σχέσεις     Χ. Χρυσανθάκης
42863* Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων     Διδάσκουσα: Σύμφωνα με προκήρυξη - Δ. Παπαγεωργίου
42904* Έθνος - Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (διδάσκεται στα αγγλικά)     Σ. Βέρνυ
42924 Νέες Μορφές Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση     Διδάσκουσα: Σύμφωνα με προκήρυξη -Μ. Λαμπροπούλου
42944 Θεωρίες Ορθολογικής Επιλογής     Ι. Τσίρμπας
42953* Διοικητική και Κυβερνητική Ιστορία     Αντ. Μακρυδημήτρης
42955 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα II: Προσωπικό με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου     Χ. Χρυσανθάκης, συνεργασία: Κ. Γκολομάζου-Παπά
42959 Πολιτική Ιστορία και Προφορική Ιστορία     Γ. Θεοδωρίδης
42961* Ιστορία της Ρωσίας: Από τον Μεγάλο Πέτρο μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση     Ν. Γιακωβάκη
42963 Θεωρίες Δημοκρατίας     Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Α.Πεχλιβανίδης
42964 Δημοκρατία και Πολιτεία στην Ευρώπη     Δ. Χρυσοχόου
42965* Κοινωνιολογία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας     Π. Παναγιωτόπουλος
42968* Διεθνείς Επεμβάσεις & Ελληνική Κοινή Γνώμη 1897-1981     Ζ. Λιαλιούτη

 

*Το μάθημα προσφέρεται και ως Ειδικής Επιλογής