Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Ελεύθερη Επιλογή » Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

42061 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Πτυχές η-Τάξη του μαθήματος   Π. Κ. Ιωακειμίδης
42659 Επιστημολογία η-Τάξη του μαθήματος   Σ. Καλτσάς
42690 Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων η-Τάξη του μαθήματος   A. Ζερβάκη
42921 Δικαιώματα και Διανεμητική Δικαιοσύνη η-Τάξη του μαθήματος   Γ. Μολύβας
42924 Νέες Μορφές Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση     Μ. Λαμπροπούλου
42954 Ανθρώπινοι Πόροι στον Δημόσιο Τομέα η-Τάξη του μαθήματος   Κ. Σπανού
42955 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα II: Προσωπικό με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου     Α. Μητρόπουλος, συνεργασία: Κ. Γκολομάζου
42959 Πολιτική Ιστορία και Προφορική Ιστορία     Γ. Θεοδωρίδης
42962 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας     Κ. Ελευθερίου
42964 Δημοκρατία και Πολιτεία στην Ευρώπη     Δ. Χρυσοχόου
42614 Εργασία και Νέες Τεχνολογίες   (*) Χ. Χρυσανθάκης, συνεργασία: Κ. Γκολομάζου
42634 Ειδικά θέματα Διεθνών Σχέσεων   (*) εκκρεμεί
42691 Σύγχρονα Προβλήματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής   (*) εκκρεμεί
42698 Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Κοινωνικών Δεδομένων η-Τάξη του μαθήματος (*) εκκρεμεί
42923 Οικονομική Θεωρία της Πολιτικής   (*) εκκρεμεί
42932 Ιστορία των Ελληνικών Εκλογών 1844-2004   (*) εκκρεμεί
42940 Μοντεσκιέ   (*) εκκρεμεί
42942 Η Αθήνα του 5ου αιώνα: Ποίηση, Φιλοσοφία, Πολιτική   (*) εκκρεμεί
42944 Θεωρίες Ορθολογικής Επιλογής η-Τάξη του μαθήματος (*) Ι. Τσίρμπας
42945 Η Αμερικανική Δημοκρατία η-Τάξη του μαθήματος (*) εκκρεμεί
42956 Κοινωνιολογία της Οικογένειας   (*) Π.-Γ. Παναγιωτόπουλος
42957 Κοινωνικός Εκσυγχρονισμός και Πολιτικός Ανταγωνισμός στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα   (*) Π.-Γ. Παναγιωτόπουλος

 

Ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής μπορούν να επιλέγονται και τα μαθήματα Ειδικής Επιλογής των τριών Κύκλων σπουδών, δηλαδή τα:

 

(*) Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.