Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Ελεύθερη Επιλογή

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Κοινά Μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις:

Επιπλέον, ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ισχύουν:

  • Για τους φοιτητές του Α' κύκλου τα "Μαθήματα Ειδικής Επιλογής" του Γ' κύκλου και Δ' κύκλου.
  • Για τους φοιτητές του Γ' κύκλου τα "Μαθήματα Ειδικής Επιλογής" του Α' κύκλου και Δ' κύκλου.
  • Για τους φοιτητές του Δ' κύκλου τα "Μαθήματα Ειδικής Επιλογής" του Α' κύκλου και Γ' κύκλου.