Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Δ' κύκλος - Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Δίκαιο » Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

5ο εξάμηνο

42557Ε Συνταγματικό Δίκαιο η-Τάξη του μαθήματος   Γ. Τασόπουλος
42586 Διοικητικό Δίκαιο Ι     Χ. Χρυσανθάκης

6ο εξάμηνο

42584 Δημόσια Διοίκηση II η-Τάξη του μαθήματος   Μ.-Η. Πραβίτα
42587 Θεωρία των Οργανώσεων η-Τάξη του μαθήματος   Μ.-Η. Πραβίτα

7ο εξάμηνο

42080 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα η-Τάξη του μαθήματος   Γ. Σωτηρέλης
42859 Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση     Ι. Υφαντόπουλος

8ο εξάμηνο

42814 Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση     Ν.-Κ. Χλέπας
42858 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής η-Τάξη του μαθήματος   Αντ. Μακρυδημήτρης