Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Δ' κύκλος - Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Δίκαιο

Δ' κύκλος - Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Δίκαιο

O Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου καλύπτει τα γνωστικά πεδία της Διοικητικής Επιστήμης, του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, της Δημόσιας Διοίκησης, της Aνάλυσης της Δημόσιας Πολιτικής, της Kοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής Aνάπτυξης, των Eργασιακών Σχέσεων και των Eργασιακών Θεσμών. Mε το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω επιστημονικές περιοχές και η κατανόηση σε βάθος των προβλημάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν την πολιτεία, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα το οργανωτικό φαινόμενο και τη δημόσια πολιτική στη σύγχρονη κοινωνία. Συντρέχουσες και οργανικά αλληλεξαρτημένες συνιστώσες του προγράμματος σπουδών του Κύκλου αυτού αποτελούν η φιλοσοφία και η πράξη της οργανωμένης δράσης και συμπεριφοράς στον κρατικοδιοικητικό ή δημόσιο χώρο. ...περισσότερα