Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Α' κύκλος - Πολιτική Ανάλυση » Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

5ο εξάμηνο

42531 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι     Μ. Σπουρδαλάκης
42810 Συγκριτική Πολιτική Ι     Δ. Σωτηρόπουλος

6ο εξάμηνο

42582Σ Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Η Δύση και ο Τρίτος Κόσμος η-Τάξη του μαθήματος   Δ. Σωτηρόπουλος
42602 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ η-Τάξη του μαθήματος   Διδάσκων: Σύμφωνα με προκήρυξη - Κ. Ελευθερίου

7ο εξάμηνο

42532 Κλασική Πολιτική Θεωρία η-Τάξη του μαθήματος   Χ. Πλατανάκης
42712 Πολιτική Συμπεριφορά η-Τάξη του μαθήματος   Μ. Παντελίδου-Μαλούτα

8ο εξάμηνο

42601 Νεότερη Πολιτική Θεωρία     Χ. Πλατανάκης
42714 Εκλογική Κοινωνιολογία η-Τάξη του μαθήματος   Ι. Τσίρμπας