Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Α' κύκλος - Πολιτική Ανάλυση

Α' κύκλος - Πολιτική Ανάλυση

O Κύκλος της Πολιτικής Ανάλυσης αποβλέπει στην ουσιαστική γνωριμία των φοιτητών και φοιτητριών με τα κύρια αντικείμενα και αναλυτικά εργαλεία του χώρου της Πολιτικής Επιστήμης. Το διδακτικό πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση με τους τρεις βασικούς κλάδους που συνιστούν τον κορμό των πολιτικών γνώσεων: α) τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών φαινομένων, β) την πολιτική κοινωνιολογία και γ) την πολιτική σκέψη και την ιστορία της. ...περισσότερα