Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Κορμός

Το Πρόγραμμα των Α' έως Δ' εξαμήνων ισχύει σε αυτή τη νέα μορφή του για τους φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και μετά. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να καλύψουν σε κάθε εξάμηνο πέντε μαθήματα. Στα πρώτα τρία εξάμηνα σπουδών το πρόγραμμα είναι ενιαίο, κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες (μαθήματα κορμού). Στο τέταρτο εξάμηνο εισάγονται επιλογές. Το μάθημα Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ είναι υποχρεωτικό για όλους.

 

Κύκλοι Σπουδών

Για τα εξάμηνα Ε' έως Η' οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να καλύψουν δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης τους, ένα (1) μάθημα ειδικής επιλογής, το οποίο το επιλέγουν από τον αντίστοιχο κατάλογο της κατεύθυνσης τους και δυο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τον ενιαίο κατάλογο.


Το Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται, και όταν χρειαστεί τροποποιείται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.