Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2019

 Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 (έκδοση 2η 18/07/2019)

Στην 2η έκδοση άλλαξε ημερομηνία εξέτασης μαθήματος 42907 - Διοίκηση Εκπαίδευση και Τέχνη (νέα ημερομηνία - Τετάρτη 18/9)