Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται  στο Πρόγραμμα Σπουδών ως εξαμηνιαίο προαιρετικό μάθημα, διατίθεται στους φοιτητές και στα δύο εξάμηνα σπουδών (χειμερινό/εαρινό), δηλώνεται μετά το 3ο εξάμηνο, δεν επηρεάζει τον αριθμό μαθημάτων που είναι απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου, όπως και δεν επιδρά στην διαμόρφωση του μέσου βαθμολογικού όρου του φοιτητή. Ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς την πρακτική άσκηση προβιβάζεται στο αντίστοιχο μάθημα με βαθμό «προβιβάσιμος».

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 και έχει συμβάλει με επιτυχία στην εξοικείωση σημαντικού αριθμού φοιτητών και φοιτητριών με διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα που συνδέονται με τους κλάδους των σπουδών τους.

Κριτήρια επιλογής είναι η βαθμολογία και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναλογικά με το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης είναι ο Επικ. Καθηγητής Π.-Γ. Παναγιωτόπουλος.

Υπεύθυνο για την διοικητική λειτουργία και διαχείριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι το Γραφείο Διασύνδεσης.

 Για λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά και για την ενημέρωσή σας για τις περιόδους υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, παρακολουθείτε τον Πίνακα Γενικών Ανακοινώσεων του Τμήματος.