Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Ολοκλήρωση Σπουδών / Ορκωμοσία

Ολοκλήρωση Σπουδών / Ορκωμοσία

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλες τις κατηγορίες μαθημάτων που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους (δηλ. έχουν συμπληρώσει και τα 40 μαθήματα - για έλεγχο βλ. εδώ) ανακηρύσσονται αυτόματα πτυχιούχοι όταν κατατεθούν ΟΛΑ τα βαθμολόγια της εκάστοτε εξεταστικής και οι βαθμοί των πτυχιακών εργασιών από τα μέλη ΔΕΠ.

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ΟΤΑΝ αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ. Αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλουν μόνο όσοι επιθυμούν και μπορούν να ορκιστούν στην επερχόμενη ορκωμοσία, καθώς η παρουσία τους στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό δύνανται να ορκιστούν στις Πρεσβείες μας και το δηλώνουν στην αίτηση ορκωμοσίας.

Στην ορκωμοσία οι φοιτητές/τριες παραλαμβάνουν πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες. Πριν την ορκωμοσία, εάν κάποιος φοιτητής-τρια επιθυμεί να καταθέσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών σε κάποια υπηρεσία προκειμένου να αποδείξει ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της, υποβάλλει αίτηση Περάτωσης Σπουδών. Αίτημα για αυτόν τον σκοπό υποβάλλεται μετά την ανακήρυξη των πτυχιούχων της εκάστοτε εξεταστικής, μετά την λήξη των αιτήσεων ορκωμοσίας.