Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Κορμός και Κύκλοι Σπουδών

Κορμός και Κύκλοι Σπουδών

Tα μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής Επιστήμης και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα, και αφετέρου μια συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου.

Η περαιτέρω εμβάθυνση (και ως ένα βαθμό εξειδίκευση) συντελείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Οι ειδικεύσεις αυτές δεν αναγράφονται στον τίτλο σπουδών των αποφοίτων, φαίνονται όμως στην Συνοπτική τους βαθμολογία από τα μαθήματα που έχουν επιλέξει και από ειδική σφραγίδα της Γραμματείας.

Oι σπουδές στο Τμήμα από το 5ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών:

  • Α Κύκλος Σπουδών: Πολιτική Ανάλυση
  • Γ Κύκλος Σπουδών: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
  • Δ Κύκλος Σπουδών: Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
(μαθήματα ανά εξάμηνο)

 

 

Η φοίτηση σε κάθε κύκλο σπουδών (5ο-8ο εξάμηνο) περιλαμβάνει συνολικά 8 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης, 4 μαθήματα Ειδικής Επιλογής και 8 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάθε κύκλου σπουδών παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο (από το 5ο) 2 Υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα Ειδικής Επιλογής και 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (βλ. ανωτέρω πίνακα).

Τα μαθήματα Ειδικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΚΑ/ΚΓ/ΚΔ.ΕΙΔ) μπορούν να δηλώνονται και ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις.

Για την κατανόηση και τον εντοπισμό των μαθημάτων που οφείλουν οι φοιτητές προτείνεται να συμβουλεύονται τους πίνακες που βρίσκονται στο Παράρτημα του Οδηγού Σπουδών αλλά και στην σελίδα Εντοπισμός οφειλόμενων μαθημάτων.