Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Γενικές Πληροφορίες

Οι εξετάσεις κατάταξης στο Α' εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ., πτυχιούχων άλλων Σχολών, διεξάγονται συνήθως το πρώτο ή το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία είναι συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Προηγείται η δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων και λεπτομερειών για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων στον Πίνακα Γενικών Ανακοινώσεων του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού απαιτείται η βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αριθμός εισαγομένων:

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 268 ), η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 260) τροποποιείται ως εξής: «Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι…».

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-22

Η Συνέλευση ορίζει Επιτροπή Κατατάξεων, Βαθμολογητές - Αναβαθμολογητές και την ύλη των μαθημάτων κατάταξης για το ακ. έτος 2021-2022 ως εξής:

Επιτροπή Κατατάξεων

 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος - Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Γ. Μολύβας – Καθηγητής
 • Δ. Σωτηρόπουλος – Καθηγητή
 • Π. Λέκκας – Καθηγητής
 • Κ. Σπανού - Καθηγήτρια
 • Κ. Δοξιάδης - Καθηγητής
 • Ι. Τασόπουλος - Καθηγητής

Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές και Επιτηρητές 

 Μάθημα   Βαθμολογητές   Αναβαθμολογητής   Επιτηρητές 
 Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί   Ι. Τασόπουλος - Ν. Κ. Χλέπας   Χ. Χρυσανθάκης  Ε. Βολουδάκη - Γ. Παπαδοπούλου 
 Γενική Κοινωνιολογία   Π. Παναγιωτόπουλος -  Π. Λέκκας  Κ. Δοξιάδης   Θ. Θεοδοσοπούλου - Τ. Κουγγουλέρης 
 Πολιτική Επιστήμη   Γ. Μολύβας - Ι. Τσίρμπας   Χ. Πλατανάκης   Α. Γιαννακάκου - Ν. Ναούμ 

 

Ύλη των Μαθημάτων

1. Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί

2. Γενική Κοινωνιολογία

 • Giddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1993.
 • Μπέργκερ Π.Λ. / Λούκμαν Τ., Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2003, (σελ 95 - 335).

3. Πολιτική Επιστήμη

 • Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, 2014, (κεφάλαια 1-13).
 • Shorten A., Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία, 2017.