Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Διαδικασία Ορκωμοσίας

Διαδικασία Ορκωμοσίας

Όταν οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλες τις κατηγορίες μαθημάτων που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Προσοχή: η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ όταν βγει η σχετική ανακοίνωση με τις ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών και μόνο εφόσον επιθυμούν και μπορούν να ορκιστούν στην επερχόμενη ορκωμοσία, καθώς η παρουσία στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

Έως ότου πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία και λάβει το πτυχίο και την αναλυτική βαθμολογία, εάν κάποιος φοιτητής-τρια επιθυμεί να καταθέσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών σε κάποια υπηρεσία προκειμένου να αποδείξει ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της, υποβάλλει αίτηση Περάτωσης Σπουδών. Οι αιτήσεις για περατώσεις σπουδών υποβάλλονται μετά την κατάθεση και του τελευταίου βαθμολογίου από τα μέλη ΔΕΠ (περίπου 20 ημέρες μετά την λήξη της εξεταστικής) και όχι μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.