Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή πρότασης

Προβολή πρότασης

11.10.2018

Υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ α.ε. 2018-19

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα, το οποίο έχει ως σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκήρυξε φέτος δύο (2) νέες υποτροφίες, για υποψήφιους, οι οποίοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της προκηρύξεως στην ιστοσελίδα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Ιδρύματος (Λ. Δικαιοσύνης 57), εργάσιμες μέρες, από 11:00-13:00 και μέχρι 3-12-2018.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από πλευράς του Ιδρύματος στα τηλέφωνα : 2810-288472,6978583322, 6972332512.

Βρείτε εδώ την σχετική προκήρυξη