Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή πρότασης

Προβολή πρότασης

26.04.2021

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών / έρευνας α.ε. 2021-22 από την κυβέρνηση της Κροατίας

Βρείτε εδώ την σχετική γνωστοποίηση, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων της κυβέρνησης της Κροατίας.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 12/5/2021