Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή πρότασης

Προβολή πρότασης

11.01.2021

Διεθνής Οργανισμός Διαπολιτισμικών Ανταλλαγών AIESEC: Πρόσκληση εγγραφής νέων μελών

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο δίκτυο νέων που αποτελείται και διοικείται αποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές.

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές, φύσης εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή επιχειρηματικότητας.

Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030.

Την περίοδο αυτή προσκαλεί τα άτομα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ώστε να γίνουν μέλη του οργανισμού, και να αναπτύξουν με την σειρά τους τις δεξιότητες και τον εαυτό τους.