Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή πρότασης

Προβολή πρότασης

27.03.2021

Διαδικτυακή διάλεξη του Αντιπροέδρου του ΑΣΕΠ Αθανάσιου Παπαϊωάννου με θέμα "Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στην Επιλογή Προσωπικού: Κρίσιμα Ερωτήματα"

Το Εργαστήριο ∆ιοικητικών Επιστηµών και το ΠΜΣ «∆ηµόσιο ∆ίκαιο και ∆ηµόσια Πολιτική»,

στο πλαίσιο του Κύκλου ∆ιαλέξεων 2020-21,

διοργανώνουν την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, στις 19:00 διαδικτυακή διάλεξη με θέμα:

"Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στην Επιλογή Προσωπικού: Κρίσιμα Ερωτήματα"

με εισηγητή τον Αθανάσιο Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να δηλώσουν την ιδιότητά τους στη διεύθυνση edelab[at]pspa.uoa[dot]gr και ο σύνδεσμος θα τους αποσταλεί πριν την έναρξη της διάλεξης.